89 Đề Tài Level E

Hoa Tiêu Khai Trí

Link: LevelE.Khaitri.net

Nội dung của trang này được cập nhật bởi Ban quản trị cộng đồng Engineer.vn

Đây là level thứ nhì trong GameKhaitri.net. Xem các level khác tại:

LevelA.Khaitri.net - Thủy thủ Khai Trí (ThuyThu.Khaitri.net)

LevelB.Khaitri.net - Thuyền trưởng Khai Trí (ThuyenTruong.Khaitri.net)

LevelC.Khaitri.net - Hiệu trưởng Khai Trí (HieuTruong.Khaitri.net)

LevelD.Khaitri.net - Chỉ huy Khai Trí (ChiHuy.Khaitri.net)

1 - Giới thiệu về Level E


2 - Các bước thực hiện đề tài này

Bước 1: Đọc hướng dẫn thực hiện đề tài này tại LevelB.Khaitri.net (bài này), sau đó chọn một đề tài thuộc một cộng đồng nào đó bên dưới để đăng ký lập team.

Bước 2: Bạn có thể tự thực hiện đề tài này hoặc có thể đăng ký vào các Vườn ươm chuyên ngành để được các Mentor hướng dẫn và giới thiệu các khóa học, các nhà đầu tư, các đối tác và nhà tài trợ.

Bước 3: Khi bạn đã đạt các mục tiêu đề ra ban đầu thì hãy đăng ký 'bảo vệ tốt nghiệp' với cộng đồng quản lý team của bạn như mô tả trong bước tiếp theo.

3 - Điều kiện tốt nghiệp Level E

Nếu bạn kiến tạo thành công một team của riêng mình trong Khai Trí thì sẽ có thêm một huy hiệu "Thuyền trưởng Khai Trí" trên tài khoản của mình. Thuyền Trưởng Khai Trí tương đương với một người đã kiến tạo thành công một doanh nghiệp. Xem danh sách các Thuyền Trưởng Khai Trí tại ThuyenTruong.Khaitri.net

Bất cứ khi nào bạn cảm thấy team của mình đã đạt các mục tiêu mà bạn định ra ban đầu thì có thể đăng ký với Ban quản trị của cộng đồng quản lý team để thành lập một hội đồng xét duyệt cho bạn 'tốt nghiệp' đề tài của mình. Buổi bảo vệ đề tài của bạn sẽ có sự phản biện của toàn bộ thành viên Khai Trí nên đây cũng là cơ hội để bạn giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, để bạn kêu gọi các nhà đầu tư, và để bạn chiêu mộ các nhân tài về team của bạn. Hội đồng giám khảo và toàn bộ cộng đồng Khai Trí sẽ bỏ phiếu online để quyết định bạn có được 'tốt nghiệp' đề tài này hay không.

4 - Danh sách các đề tài Level E

HOA TIÊU CÁC 'HẠT GIỐNG' CỦA KHAI TRÍ

1. E.Pupil.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Học sinh Khai Trí

2. E.Student.vn - Trở thành Hoa Tiêu của Sinh viên Khai Trí

3. E.StarSeed.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Tinh-Nhân (星人) Khai Trí

4. E.LightWorker.vn - Trở thành Hoa Tiêu của LightWorker Khai Trí

HOA TIÊU CÁC CHUYÊN GIA

5. E.Professor.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Học giả Khai Trí

6. E.Adviser.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà cố vấn Khai Trí

7. E.Strategist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Chiến lược gia Khai Trí

8. E.Inspector.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Thanh tra Khai Trí

9. E.Analyst.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà phân tích Khai Trí

HOA TIÊU NGÀNH SƯ PHẠM

10. E.Teacher.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Giáo viên Khai Trí

11. E.Lecturer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Giảng viên Khai Trí

12. E.Counselor.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cố vấn học đường Khai Trí

HOA TIÊU NGÀNH KINH TẾ

13. E.Marketeer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Marketeer Khai Trí

14. E.Dealer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Doanh nhân Khai Trí

15. E.Auditor.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Kiểm toán viên Khai Trí

16. E.Economists.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà kinh tế Khai Trí

HOA TIÊU NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

17. E.Scientist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Khoa học gia Khai Trí

18. E.Mathematician.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà toán học Khai Trí

19. E.Physicist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà vật lý Khai Trí

20. E.Chemist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà hóa học Khai Trí

21. E.Biologist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà sinh học Khai Trí

22. E.Geographer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà địa lý Khai Trí

HOA TIÊU NGÀNH Y DƯỢC

23. E.Healer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Người chữa lành Khai Trí

24. E.Physician.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Bác sĩ Khai Trí

25. E.Therapist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà trị liệu Khai Trí

HOA TIÊU NGÀNH KỸ THUẬT

26. E.Engineer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Kỹ sư Khai Trí

27. E.ITengineer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Kỹ sư công nghệ Khai Trí

28. E.Agronomist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà nông học Khai Trí

29. E.Electrician.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Thợ điện Khai Trí

30. E.Mechanic.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Thợ cơ khí Khai Trí

31. E.Technologist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Kỹ thuật gia Khai Trí

32. E.Roboticist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Kỹ sư tự động hóa Khai Trí

HOA TIÊU NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN

33. E.Architect.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Kiến trúc sư Khai Trí

34. E.Builder.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà thầu Khai Trí

HOA TIÊU NGÀNH NGHỆ THUẬT

35. E.Designer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà thiết kế Khai Trí

36. E.Artists.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nghệ sĩ Khai Trí

37. E.Actor.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Diễn viên Khai Trí

38. E.Singer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Ca sĩ Khai Trí

39. E.Composer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Văn nghệ sĩ Khai Trí

40. E.Painter.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Họa sĩ Khai Trí

HOA TIÊU NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

41. E.Politician.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Chính khách Khai Trí

42. E.Reporter.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Phóng viên Khai Trí

43. E.Jurist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Luật gia Khai Trí

44. E.Philosopher.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Triết gia Khai Trí

45. E.Sociologist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà xã hội học Khai Trí

46. E.Culturalist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà văn hóa Khai Trí

47. E.Psychologist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Chuyên gia tâm lý Khai Trí

48. E.Linguist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà ngôn ngữ học Khai Trí

49. E.Recruiters.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà tuyển dụng Khai Trí

50. E.Speaker.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Diễn giả Khai Trí

51. E.Vlogger.vn - Trở thành Hoa tiêu của Vlogger Khai Trí

52. E.Interpreter.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Phiên dịch viên Khai Trí

53. E.Historian.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Sử gia Khai Trí

54. E.Athlete.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Vận động viên Khai Trí

55. E.Volunteer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Tình nguyện viên Khai Trí

56. E.Theologian.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà thần học Khai Trí

57. E.Meditator.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Thiền sinh Khai Trí

58. E.Buddhist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Phật tử Khai Trí

59. E.Monk.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Tu sĩ Khai Trí

HOA TIÊU CỦA CÁC NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

60. E.Worker.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Ong thợ Khai Trí

61. E.VietCook.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Đầu bếp Khai Trí

62. E.Forester.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Người trồng rừng Khai Trí

63. E.Shippers.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Người vận chuyển Khai Trí

64. E.Sailor.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Thủy thủ Khai Trí

65. E.Fisher.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Ngư dân Khai Trí

66. E.Secretary.vn - Trở thành Hoa Tiêu của Thư ký Khai Trí

CÁC CỘNG ĐỒNG CHUYÊN CHO CÁC TEAM TRONG KHAI TRÍ

1. E.TechUni.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng công nghệ TechUni.vn

2. E.NewFarm.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng nông trại NewFarm.vn

3. E.Healing.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng chữa lành Healing.vn

4. E.Biology.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng tư vấn sinh học Biology.vn

5. E.Geography.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng tư vấn địa lý Geography.vn

6. E.Psychology.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng tư vấn tâm lý Psychology.vn

7. E.ejob.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng trung tâm tuyển dụng TopWork.vn

8. E.EJournal.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng các tạp chí điện tử EJournal.vn

9. E.Consultancy.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng các trung tâm tư vấn Consultancy.vn

10. E.Reviewers.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng các nhà đánh giá Reviewers.vn

11. E.NewTravel.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng du lịch NewTravel.vn

12. E.WildLife.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng du lịch chữa lành WildLife.vn

13. E.Brander.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng xây dựng thương hiệu Brander.vn

14. E.Valley.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Các cộng đồng chuyên biệt - Valley.vn

15. E.Meditation.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng thiền viện Khai Trí Meditation.vn

16. E.Electricity.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng sản xuất điện Electricity.vn

17. E.Structure.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng mô phỏng tính toán Structure.vn

18. E.OStore.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng cửa hàng online OStore.vn

19. E.TinhXao.com – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng sản phẩm chất lượng cao TinhXao.com

20. E.Museum.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Bảo tàng trực tuyến Museum.vn

21. E.RaoNha.com – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng Quản lý bất động sản RaoNha.com

22. E.SoiNha.com – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng Thẩm định bất động sản SoiNha.com

23. E.TextBook.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng sách giáo khoa trực tuyến TextBook.vn

24. E.Chillzone.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng Chillzone.vn