Hơn 6000 Đề Tài Level D

Chỉ Huy Khai Trí

(171 đề tài chính, hơn 6000 đề tài phụ)

Link: LevelD.Khaitri.net

Nội dung của trang này được cập nhật bởi Ban quản trị Khaitri.net

Đây là level thứ trong GameKhaitri.net. Xem các level khác tại:

LevelA.Khaitri.net - Thủy thủ Khai Trí (ThuyThu.Khaitri.net)

LevelB.Khaitri.net - Thuyền Trưởng Khai Trí (ThuyenTruong.Khaitri.net)

LevelC.Khaitri.net - Hiệu trưởng Khai Trí (HieuTruong.Khaitri.net)

LevelE.Khaitri.net - Hoa tiêu Khai Trí (HoaTieu.Khaitri.net)

1 - Giới thiệu về Level D

Mục tiêu của level này là trở thành trưởng ban quản trị của một cộng đồng, một group, hoặc một ban của Khai Trí, được gọi là Chỉ huy Khai Trí.

2 - Các bước thực hiện đề tài này

Bước 1: Chọn một đề tài bên dưới để đăng ký thực hiện tại Register.Topic.Khaitri.net

Bước 2: Bạn sẽ được phỏng vấn xét duyệt và được hướng dẫn trực tiếp bởi Hội đồng Khai Trí

3 - Điều kiện tốt nghiệp Level D

Bạn cần quản trị thành công một cộng đồng, một group, hoặc một ban của Khai Trí trong một thời gian nhất định. Khi bạn đã tự tin về những thành tích mà mình đã đạt được thì đăng ký bảo vệ với Hội đồng Khai Trí và với tất cả thành viên của Khai Trí về những gì mình đã làm được. Những gì mọi người review trên bài tốt nghiệp của bạn sẽ quyết định bạn có được 'tốt nghiệp' đề tài này hay không.

4 - Danh sách các đề tài Level D

4.1. Quản lý các cộng đồng chuyên ngành

Lưu ý: Mỗi cộng đồng bên dưới sẽ có các Group chuyên ngành63 Group địa phương nên mỗi đề tài bên dưới sẽ có các đề tài con cho các học viên đăng ký. Ví dụ: đề tài Quản lý cộng đồng Nhà thiết kế Khai Trí D.Designer.vn sẽ có khoảng 70 đề tài con, mỗi đề tài con sẽ quản lý một Group chuyên ngành như D.Graphic.Designer.vn, D.Fashion.Designer.vn ... hoặc quản lý 63 Group địa phương như D.HaNoi.Designer.vn, D.DaNang.Designer.vn ... Tương tự như vậy cho các đề tài bên dưới nên sẽ có khoảng hơn 6000 đề tài con cho các học viên đăng ký trong Level D này.

QUẢN LÝ CÁC 'HẠT GIỐNG' CỦA KHAI TRÍ

1. D.Pupil.vn – Quản lý Cộng đồng Học sinh Khai Trí và các Group

2. D.Student.vn - Quản lý Cộng đồng Sinh viên Khai Trí và các Group

3. D.StarSeed.vn – Quản lý Cộng đồng Tinh-Nhân (星人) Khai Trí và các Group

4. D.LightWorker.vn - Quản lý Cộng đồng LightWorker Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CỘNG ĐỒNG CÁC CHUYÊN GIA

5. D.Professor.vn – Quản lý Cộng đồng Học giả Khai Trí và các Group

6. D.Adviser.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà cố vấn Khai Trí và các Group

7. D.Strategist.vn – Quản lý Cộng đồng Chiến lược gia Khai Trí và các Group

8. D.Inspector.vn – Quản lý Cộng đồng Thanh tra Khai Trí và các Group

9. D.Analyst.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà phân tích Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH SƯ PHẠM

10. D.Teacher.vn – Quản lý Cộng đồng Giáo viên Khai Trí và các Group

11. D.Lecturer.vn – Quản lý Cộng đồng Giảng viên Khai Trí và các Group

12. D.Counselor.vn – Quản lý Cộng đồng Cố vấn học đường Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KINH TẾ

13. D.Marketeer.vn – Quản lý Cộng đồng Marketeer Khai Trí và các Group

14. D.Dealer.vn – Quản lý Cộng đồng Doanh nhân Khai Trí và các Group

15. D.Auditor.vn – Quản lý Cộng đồng Kiểm toán viên Khai Trí và các Group

16. D.Economists.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà kinh tế Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

17. D.Scientist.vn – Quản lý Cộng đồng Khoa học gia Khai Trí và các Group

18. D.Mathematician.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà toán học Khai Trí và các Group

19. D.Physicist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà vật lý Khai Trí và các Group

20. D.Chemist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà hóa học Khai Trí và các Group

21. D.Biologist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà sinh học Khai Trí và các Group

22. D.Geographer.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà địa lý Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH Y DƯỢC

23. D.Healer.vn – Quản lý Cộng đồng Người chữa lành Khai Trí và các Group

24. D.Physician.vn – Quản lý Cộng đồng Bác sĩ Khai Trí và các Group

25. D.Therapist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà trị liệu Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KỸ THUẬT

26. D.Engineer.vn – Quản lý Cộng đồng Kỹ sư Khai Trí và các Group

27. D.ITengineer.vn – Quản lý Cộng đồng Kỹ sư công nghệ Khai Trí và các Group

28. D.Agronomist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà nông học Khai Trí và các Group

29. D.Electrician.vn – Quản lý Cộng đồng Thợ điện Khai Trí và các Group

30. D.Mechanic.vn – Quản lý Cộng đồng Thợ cơ khí Khai Trí và các Group

31. D.Technologist.vn – Quản lý Cộng đồng Kỹ thuật gia Khai Trí và các Group

32. D.Roboticist.vn – Quản lý Cộng đồng Kỹ sư tự động hóa Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN

33. D.Architect.vn – Quản lý Cộng đồng Kiến trúc sư Khai Trí và các Group

34. D.Builder.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà thầu Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH NGHỆ THUẬT

35. D.Designer.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà thiết kế Khai Trí và các Group

36. D.Artists.vn – Quản lý Cộng đồng Nghệ sĩ Khai Trí và các Group

37. D.Actor.vn – Quản lý Cộng đồng Diễn viên Khai Trí và các Group

38. D.Singer.vn – Quản lý Cộng đồng Ca sĩ Khai Trí và các Group

39. D.Composer.vn – Quản lý Cộng đồng Văn nghệ sĩ Khai Trí và các Group

40. D.Painter.vn – Quản lý Cộng đồng Họa sĩ Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

41. D.Politician.vn – Quản lý Cộng đồng Chính khách Khai Trí và các Group

42. D.Reporter.vn – Quản lý Cộng đồng Phóng viên Khai Trí và các Group

43. D.Jurist.vn – Quản lý Cộng đồng Luật gia Khai Trí và các Group

44. D.Philosopher.vn – T Quản lý Cộng đồng Triết gia Khai Trí và các Group

45. D.Sociologist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà xã hội học Khai Trí và các Group

46. D.Culturalist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà văn hóa Khai Trí và các Group

47. D.Psychologist.vn – Quản lý Cộng đồng Chuyên gia tâm lý Khai Trí và các Group

48. D.Linguist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà ngôn ngữ học Khai Trí và các Group

49. D.Recruiters.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà tuyển dụng Khai Trí và các Group

50. D.Speaker.vn – Quản lý Cộng đồng Diễn giả Khai Trí và các Group

51. D.Vlogger.vn - Quản lý Cộng đồng Vlogger Khai Trí

52. D.Interpreter.vn – Quản lý Cộng đồng Phiên dịch viên Khai Trí và các Group

53. D.Historian.vn – Quản lý Cộng đồng Sử gia Khai Trí và các Group

54. D.Athlete.vn – Quản lý Cộng đồng Vận động viên Khai Trí và các Group

55. D.Volunteer.vn – Quản lý Cộng đồng Tình nguyện viên Khai Trí và các Group

56. D.Theologian.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà thần học Khai Trí và các Group

57. D.Meditator.vn – Quản lý Cộng đồng Thiền sinh Khai Trí và các Group

58. D.Buddhist.vn – Quản lý Cộng đồng 'Thợ khóa' Khai Trí và các Group

59. D.Monk.vn – Quản lý Cộng đồng Tu sĩ Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

60. D.Worker.vn – Quản lý Cộng đồng Ong thợ Khai Trí và các Group

61. D.VietCook.vn – Quản lý Cộng đồng Đầu bếp Khai Trí và các Group

62. D.Forester.vn – Quản lý Cộng đồng Người trồng rừng Khai Trí và các Group

63. D.Shippers.vn – Quản lý Cộng đồng Người vận chuyển Khai Trí và các Group

64. D.Sailor.vn – Quản lý Cộng đồng Thủy thủ Khai Trí và các Group

65. D.Fisher.vn – Quản lý Cộng đồng Ngư dân Khai Trí và các Group

66. D.Secretary.vn - Quản lý Cộng đồng Thư ký Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG CHUYÊN CHO CÁC TEAM TRONG KHAI TRÍ

1. D.TechUni.vn - Quản lý Cộng đồng công nghệ và các Group

2. D.NewFarm.vn - Quản lý Cộng đồng nông trại và các Group

3. D.Healing.vn - Quản lý Cộng đồng chữa lành và các Group

4. D.Biology.vn - Quản lý Cộng đồng tư vấn sinh học và các Group

5. D.Geography.vn - Quản lý Cộng đồng tư vấn địa lý và các Group

6. D.Psychology.vn - Quản lý Cộng đồng tư vấn tâm lý và các Group

7. D.ejob.vn - Quản lý Cộng đồng các nhà tuyển dụng và các Group

8. D.EJournal.vn - Quản lý Cộng đồng các tạp chí điện tử và các Group

9. D.Consultancy.vn - Quản lý Cộng đồng các trung tâm tư vấn và các Group

10. D.Reviewers.vn - Quản lý Cộng đồng các nhà đánh giá và các Group

11. D.NewTravel.vn - Quản lý Cộng đồng du lịch và các Group

12. D.WildLife.vn - Quản lý Cộng đồng du lịch chữa lành và các Group

13. D.Brander.vn - Quản lý Cộng đồng xây dựng thương hiệu và các Group

14. D.Valley.vn - Quản lý Các cộng đồng chuyên biệt và các Group

15. D.Meditation.vn - Quản lý Cộng đồng thiền viện và các Group

16. D.Electricity.vn - Quản lý Cộng đồng sản xuất điện và các Group

17. D.Structure.vn - Quản lý Cộng đồng mô phỏng tính toán và các Group

18. D.OStore.vn - Quản lý Cộng đồng cửa hàng online và các Group

19. D.TinhXao.com - Quản lý Cộng đồng sản phẩm chất lượng cao và các Group

20. D.Museum.vn - Quản lý Cộng đồng bảo tàng trực tuyến và các Group

21. D.RaoNha.com - Quản lý Cộng đồng Quản lý bất động sản và các Group

22. D.SoiNha.com - Quản lý Cộng đồng Thẩm định bất động sản và các Group

23. D.TextBook.vn - Quản lý Cộng đồng xuất bản sách giáo khoa trực tuyến và các Group

24. D.Chillzone.vn - Quản lý Cộng đồng Chillzone.vn

4.2. Quản lý các ban của Khai Trí

Xem danh sách các ban của Khai Trí tại Ban.Khaitri.net

 1. D.Sponsor.vn – Quản lý Ban Nhà tài trợ Khai Trí

 2. D.History.vn – Quản lý Ban Lịch sử Khai Trí

 3. D.Opinion.vn – Quản lý Ban Nghị trường Khai Trí

 4. D.Lesson.vn – Quản lý Ban Bài giảng trực tuyến

 5. D.Obook.vn – Quản lý Ban Sách trực tuyến Obook

 6. D.Prize.vn – Quản lý Ban Giải thưởng Khai Trí

 7. D.Diploma.vn – Quản lý Ban Chứng chỉ Khai Trí

 8. D.Degree.vn – Quản lý Ban Bằng Cấp Khai Trí

 9. D.Mean.vn – Quản lý Ban Từ Điển Khai Trí

 10. D.Class.Khaitri.net – Quản lý Ban lớp học Khai Trí. Các đề tài phụ của đề tài này sẽ là quản lý các lớp học Khai Trí tại 63 tỉnh thành như D.ClassHN.Khaitri.net - Quản lý các lớp học Khai Trí tại Hà Nội ClassHN.Khaitri.net, D.ClassHCM.Khaitri.net - Quản lý các lớp học Khai Trí tại TP HCM ClassHCM.Khaitri.net ...

 11. D.Institutes.vn – Quản lý Nhóm nghiên cứu Khai Trí. Đề tài này sẽ có 2 nhóm đề tài phụ: nhóm thứ nhất là quản lý các nhóm nghiên cứu của các CongDong.Khaitri.net như D.Engineer.institutes.vn, D.Techuni.institutes.vn ... và nhóm thứ nhì là quản lý các nhóm nghiên cứu tại 63 tỉnh thành như D.HaNoi.institutes.vn, D.HoChiMinh.institutes.vn ...

 12. D.Publisher.vn – Quản lý Ban xuất bản Khai Trí. Đề tài này có 2 nhóm đề tài phụ: nhóm thứ nhất là quản lý các ban xuất bản chuyên ngành của các CongDong.Khaitri.net như D.Engineer.Publisher.vn, D.TechUni.Publisher.vn ... và nhóm thứ nhì là quản lý các ban xuất bản tại 63 tỉnh thành như D.HaNoi.Publisher.vn, D.HoChiMinh.Publisher.vn ... Xem danh sách các ban xuất bản này tại XuatBan.Khaitri.net

 13. D.Article.vn – Quản lý Ban ấn phẩm Khai Trí

 14. D.Build.vn – Quản lý Ban Thông tin công trình xây dựng. 63 đề tài phụ của đề tài này là quản lý Ban thông tin công trình xây dựng tại 63 tỉnh thành như: D.HaNoi.Build.vn, D.HoChiMinh.Build.vn ...

 15. D.invitation.vn – Quản lý Ban Thiệp mời trực tuyến

 16. D.Promotion.vn – Quản lý Ban quản lý các chương trình ưu đãi

 17. D.Election.vn - Quản lý Ban Bầu cử Khai Trí

 18. D.Agreement.vn – Quản lý Ban Thỏa thuận Khai Trí

 19. D.Ename.vn - Quản lý Ban tên điện tử

4.3. Quản lý các cộng đồng địa phương của Khai Trí

Xem danh sách các cộng đồng địa phương của Khai Trí tại TinhThanh.Khaitri.net

 1. D.HaNoi.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Hà Nội

 2. D.HoChiMinh.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí TP Hồ Chí Minh

 3. D.CanTho.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Cần Thơ

 4. D.DaNang.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Đà Nẵng

 5. D.HaiPhong.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Hải Phòng

 6. D.AnGiang.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí An Giang

 7. D.VungTau.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Bà Rịa – Vũng Tàu

 8. D.BacLieu.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Bạc Liêu

 9. D.BacGiang.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Bắc Giang

 10. D.BacKan.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Bắc Kạn

 11. D.BacNinh.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Bắc Ninh

 12. D.BenTre.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Bến Tre

 13. D.BinhDuong.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Bình Dương

 14. D.BinhDinh.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Bình Định

 15. D.BinhPhuoc.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Bình Phước

 16. D.BinhThuan.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Bình Thuận

 17. D.CaMau.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Cà Mau

 18. D.CaoBang.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Cao Bằng

 19. D.DakLak.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Đắk Lắk

 20. D.DakNong.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Đắk Nông

 21. D.DienBien.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Điện Biên

 22. D.DongNai.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Đồng Nai

 23. D.DongThap.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Đồng Tháp

 24. D.GiaLai.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Gia Lai

 25. D.HaGiang.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Hà Giang

 26. D.HaNam.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Hà Nam

 27. D.HaTinh.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Hà Tĩnh

 28. D.HaiDuong.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Hải Dương

 29. D.HauGiang.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Hậu Giang

 30. D.HoaBinh.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Hòa Bình

 31. D.HungYen.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Hưng Yên

 32. D.KhanhHoa.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Khánh Hòa

 33. D.KienGiang.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Kiên Giang

 34. D.KonTum.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Kon Tum

 35. D.LaiChau.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Lai Châu

 36. D.LangSon.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Lạng Sơn

 37. D.LaoCai.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Lào Cai

 38. D.LamDong.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Lâm Đồng

 39. D.LongAn.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Long An

 40. D.NamDinh.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Nam Định

 41. D.NgheAn.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Nghệ An

 42. D.NinhBinh.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Ninh Bình

 43. D.NinhThuan.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Ninh Thuận

 44. D.PhuTho.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Phú Thọ

 45. D.PhuYen.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Phú Yên

 46. D.QuangBinh.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Quảng Bình

 47. D.QuangNam.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Quảng Nam

 48. D.QuangNgai.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Quảng Ngãi

 49. D.QuangNinh.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Quảng Ninh

 50. D.QuangTri.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Quảng Trị

 51. D.SocTrang.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Sóc Trăng

 52. D.SonLa.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Sơn La

 53. D.TayNinh.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Tây Ninh

 54. D.ThaiBinh.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Thái Bình

 55. D.ThaiNguyen.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Thái Nguyên

 56. D.ThanhHoa.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Thanh Hóa

 57. D.Hue.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Thừa Thiên Huế

 58. D.TienGiang.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Tiền Giang

 59. D.TraVinh.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Trà Vinh

 60. D.TuyenQuang.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Tuyên Quang

 61. D.VinhLong.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Vĩnh Long

 62. D.VinhPhuc.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Vĩnh Phúc

 63. D.YenBai.Khaitri.net - Quản lý Cộng đồng Khai Trí Yên Bái