Đề Tài LevelC.Khaitri.net

Hiệu Trưởng Khai Trí

Hướng dẫn thực hiện các đề tài Level tại Khaitri.net

Nội dung của trang này được cập nhật bởi Ban quản trị cộng đồng Engineer.vn

Đây là level thứ ba trong GameKhaitri.net. Xem các level khác tại:

LevelA.Khaitri.net - Thủy thủ Khai Trí (ThuyThu.Khaitri.net)

LevelB.Khaitri.net - Thuyền trưởng Khai Trí (ThuyenTruong.Khaitri.net)

LevelD.Khaitri.net - Chỉ huy Khai Trí (ChiHuy.Khaitri.net)

LevelE.Khaitri.net - Hoa tiêu Khai Trí (HoaTieu.Khaitri.net)

Giới thiệu về Level C

Mục tiêu của level này là trở thành Hiệu trưởng của một trong các vườn ươm chuyên ngành của Khai Trí hoặc một trong các trường tự học của Khai Trí. Xem danh sách các đề tài bên dưới.

Các bước thực hiện đề tài này

Bước 1: Chọn một đề tài bên dưới để đăng ký thực hiện tại Register.Topic.Khaitri.net

Bước 2: Bạn sẽ được phỏng vấn xét duyệt và được hướng dẫn trực tiếp bởi Hội đồng Khai Trí

Điều kiện tốt nghiệp Level C

Thành viên được xem là 'tốt nghiệp' đề tài này nếu họ vận hành thành công một vườn ươm chuyên ngành hoặc một trường tự học Khai Trí sau một thời gian nhất định. Họ sẽ có một buổi 'bảo vệ đề tài' trước Hội Đồng Khai Trí và mọi thành viên Khai Trí để chia sẻ về những gì đã làm được.

Thành viên 'tốt nghiệp' đề tài này sẽ có huy hiệu "Hiệu trưởng Khai Trí" trên tài khoản và được cập nhật vào trong YourName.Degree.vn và tiểu sử YourName.History.vn. Những người đã từng làm hiệu trưởng của vườn ươm hoặc trường tự học đều được lưu tên tại lược sử tại History.vn

Danh sách các đề tài Level C

QUẢN LÝ CÁC VƯỜN ƯƠM CHUYÊN NGÀNH CỦA KHAI TRÍ

C.Living.edu.vn - Quản lý Nơi học cách sống thuận tự nhiên của Khai Trí

C.Pupil.edu.vn - Quản lý Vườn ươm măng non Khai Trí

C.Educator.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Sư phạm Khai Trí

C.Construction.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Xây dựng Khai Trí

C.Architecture.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Kiến trúc Khai Trí

C.TechUni.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Kỹ thuật và Công nghệ Khai Trí

C.Economy.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Kinh tế Khai Trí

C.Manager.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Manager Khai Trí

C.Humanity.edu.vn - Quản lý Vườn ươm nhân văn Khai Trí

C.Scientist.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Khoa học gia Khai Trí

C.Medicine.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Y dược Khai Trí

C.FineArt.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Mỹ thuật Khai Trí

C.Artist.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Nghệ sĩ Khai Trí

C.Sport.edu.vn - Quản lý Vườn ươm thể thao Khai Trí

C.Agriculture.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Nông nghiệp Khai Trí

C.Reporter.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Truyền thông Khai Trí

C.Worker.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Ong thợ Khai Trí

C.Chef.edu.vn - Quản lý Vườn ươm đầu bếp Khai Trí

C.Meditation.edu.vn - Quản lý Vườn ươm thiền sinh Khai Trí

LẬP TRƯỜNG TỰ HỌC KHAI TRÍ

C.Eedu.vn - Lập trường tự học Khai Trí

QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG TỰ HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Mỗi trường đại học lớn của Việt Nam sẽ được thành lập một trường tự học tương ứng nhằm giúp sinh viên của trường đại học ấy có khả năng tự học suốt đời nhờ sự giúp đỡ từ các cựu sinh viên của trường đại học ấy.

1. C.UAH.Eedu.vn – Quản lý Trường tự học Kiến Trúc TP HCM

2. C.HUST.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bách Khoa Hà Nội

3. C.HCMUT.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bách khoa TP HCM

4. C.CTU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Cần Thơ

5. C.FTU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Ngoại Thương

6. C.HNUE.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Sư phạm Hà Nội

7. C.HCMUE.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Sư phạm TP HCM

8. C.TDTU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Tôn Đức Thắng

9. C.HCMUTE.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Sư phạm kỹ thuật TP HCM

10. C.UEH.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Kinh tế TP HCM

11. C.HCMUS.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Khoa học tự nhiên TP HCM

12. C.NUCE.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Xây Dựng Hà Nội

13. C.UTC.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Giao thông vận tải

14. C.HVTC.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Tài chính

15. C.NEU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Kinh tế quốc dân

16. C.TNU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Thái Nguyên

17. C.HOU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Mở Hà Nội

18. C.VNUA.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Nông nghiệp Việt Nam

19. C.HCMUAF.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Nông lâm TP HCM

20. C.NTU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Nha Trang

21. C.HCMULAW.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Luật TP HCM

22. C.USSH.VNU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học KHXH&NV Hà Nội

23. C.HCMUSSH.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học KHXH&NV TP HCM

24. C.OU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Mở TP HCM

25. C.TLU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Thủy Lợi

26. C.HLU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Luật Hà Nội

27. C.VANLANGUNI.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Văn Lang

28. C.HAU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Kiến Trúc Hà Nội

29. C.HCMUFA.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Mỹ Thuật TP HCM

30. C.HUTECH.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học HUTECH

QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG TỰ HỌC CÁC TỈNH THÀNH

Các trường tự học này giúp học sinh của các tỉnh thành Việt Nam có khả năng tự học suốt đời

C.HaNoi.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Hà Nội

C.HoChiMinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học TP Hồ Chí Minh

C.CanTho.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Cần Thơ

C.DaNang.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Đà Nẵng

C.HaiPhong.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Hải Phòng

C.AnGiang.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học An Giang

C.BaRiaVungTau.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bà Rịa - Vũng Tàu

C.BacLieu.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bạc Liêu

C.BacGiang.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bắc Giang

C.BacKan.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bắc Kạn

C.BacNinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bắc Ninh

C.BenTre.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bến Tre

C.BinhDuong.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bình Dương

C.BinhDinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bình Định

C.BinhPhuoc.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bình Phước

C.BinhThuan.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bình Thuận

C.CaMau.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Cà Mau

C.CaoBang.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Cao Bằng

C.DakLak.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Đăk Lăk

C.DakNong.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Đăk Nông

C.DienBien.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Điện Biên

C.DongNai.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Đồng Nai

C.DongThap.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Đồng Tháp

C.GiaLai.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Gia Lai

C.HaGiang.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Hà Giang

C.HaNam.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Hà Nam

C.HaTinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Hà Tĩnh

C.HaiDuong.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Hải Dương

C.HauGiang.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Hậu Giang

C.HoaBinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Hòa Bình

C.HungYen.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Hưng Yên

C.KhanhHoa.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Khánh Hòa

C.KienGiang.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Kiên Giang

C.KonTum.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Kon Tum

C.LaiChau.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Lai Châu

C.LangSon.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Lạng Sơn

C.LaoCai.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Lào Cai

C.LamDong.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Lâm Đồng

C.LongAn.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Long An

C.NamDinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Nam Định

C.NgheAn.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Nghệ An

C.NinhBinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Ninh Bình

C.NinhThuan.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Ninh Thuận

C.PhuTho.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Phú Thọ

C.PhuYen.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Phú Yên

C.QuangBinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Quảng Bình

C.QuangNam.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Quảng Nam

C.QuangNgai.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Quảng Ngãi

C.QuangNinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Quảng Ninh

C.QuangTri.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Quảng Trị

C.SocTrang.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Sóc Trăng

C.SonLa.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Sơn La

C.TayNinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Tây Ninh

C.ThaiBinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Thái Bình

C.ThaiNguyen.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Thái Nguyên

C.ThanhHoa.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Thanh Hóa

C.Hue.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Huế

C.TienGiang.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Tiền Giang

C.TraVinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Trà Vinh

C.TuyenQuang.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Tuyên Quang

C.VinhLong.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Vĩnh Long

C.VinhPhuc.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Vĩnh Phúc

C.YenBai.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Yên Bái