113 Đề Tài Level C

Hiệu Trưởng Khai Trí

Link: LevelC.Khaitri.net

Nội dung của trang này được cập nhật bởi Ban quản trị cộng đồng Engineer.vn

Đây là level thứ ba trong GameKhaitri.net. Xem các level khác tại:

LevelA.Khaitri.net - Thủy thủ Khai Trí (ThuyThu.Khaitri.net)

LevelB.Khaitri.net - Thuyền trưởng Khai Trí (ThuyenTruong.Khaitri.net)

LevelD.Khaitri.net - Chỉ huy Khai Trí (ChiHuy.Khaitri.net)

LevelE.Khaitri.net - Hoa tiêu Khai Trí (HoaTieu.Khaitri.net)

1 - Giới thiệu về Level C

Mục tiêu của level này là trở thành Hiệu trưởng của một trong các vườn ươm chuyên ngành của Khai Trí hoặc một trong các trường tự học của Khai Trí. Xem danh sách các đề tài bên dưới.

2 - Các bước thực hiện đề tài này

Bước 1: Chọn một đề tài bên dưới để đăng ký thực hiện tại Register.Topic.Khaitri.net

Bước 2: Bạn sẽ được phỏng vấn xét duyệt và được hướng dẫn trực tiếp bởi Hội đồng Khai Trí

3 - Điều kiện tốt nghiệp Level C

Thành viên được xem là 'tốt nghiệp' đề tài này nếu họ vận hành thành công một vườn ươm chuyên ngành hoặc một trường tự học Khai Trí sau một thời gian nhất định. Họ sẽ có một buổi 'bảo vệ đề tài' trước Hội Đồng Khai Trí và mọi thành viên Khai Trí để chia sẻ về những gì đã làm được.

Thành viên 'tốt nghiệp' đề tài này sẽ có huy hiệu "Hiệu trưởng Khai Trí" trên tài khoản và được cập nhật vào trong YourName.Degree.vn và tiểu sử YourName.History.vn. Những người đã từng làm hiệu trưởng của vườn ươm hoặc trường tự học đều được lưu tên tại lược sử tại History.vn

4 - Danh sách các đề tài Level C

4.1. Quản lý các vườn ươm chuyên ngành của Khai Trí

Mục tiêu của đề tài này là quản lý các VuonUom.Khaitri.net

 1. C.Living.edu.vn - Quản lý Nơi học cách sống thuận tự nhiên của Khai Trí

 2. C.Pupil.edu.vn - Quản lý Vườn ươm măng non Khai Trí

 3. C.Educator.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Sư phạm Khai Trí

 4. C.Construction.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Xây dựng Khai Trí

 5. C.Architecture.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Kiến trúc Khai Trí

 6. C.TechUni.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Kỹ thuật và Công nghệ Khai Trí

 7. C.Economy.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Kinh tế Khai Trí

 8. C.Manager.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Manager Khai Trí

 9. C.Humanity.edu.vn - Quản lý Vườn ươm nhân văn Khai Trí

 10. C.Scientist.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Khoa học gia Khai Trí

 11. C.Medicine.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Y dược Khai Trí

 12. C.FineArt.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Mỹ thuật Khai Trí

 13. C.Artist.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Nghệ sĩ Khai Trí

 14. C.Sport.edu.vn - Quản lý Vườn ươm thể thao Khai Trí

 15. C.Agriculture.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Nông nghiệp Khai Trí

 16. C.Reporter.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Truyền thông Khai Trí

 17. C.Worker.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Ong thợ Khai Trí

 18. C.Chef.edu.vn - Quản lý Vườn ươm đầu bếp Khai Trí

 19. C.Meditation.edu.vn - Quản lý Vườn ươm thiền sinh Khai Trí

4.2. Quản lý các trường tự học dành cho các trường đại học

Mỗi trường đại học lớn của Việt Nam sẽ được thành lập một trường tự học tương ứng nhằm giúp sinh viên của trường đại học ấy có khả năng tự học suốt đời nhờ sự giúp đỡ từ các cựu sinh viên của trường đại học ấy.

 1. C.UAH.Eedu.vn – Quản lý Trường tự học Kiến Trúc TP HCM

 2. C.HUST.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bách Khoa Hà Nội

 3. C.HCMUT.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bách khoa TP HCM

 4. C.CTU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Cần Thơ

 5. C.FTU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Ngoại Thương

 6. C.HNUE.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Sư phạm Hà Nội

 7. C.HCMUE.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Sư phạm TP HCM

 8. C.TDTU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Tôn Đức Thắng

 9. C.HCMUTE.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Sư phạm kỹ thuật TP HCM

 10. C.UEH.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Kinh tế TP HCM

 11. C.HCMUS.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Khoa học tự nhiên TP HCM

 12. C.NUCE.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Xây Dựng Hà Nội

 13. C.UTC.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Giao thông vận tải

 14. C.HVTC.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Tài chính

 15. C.NEU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Kinh tế quốc dân

 16. C.TNU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Thái Nguyên

 17. C.HOU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Mở Hà Nội

 18. C.VNUA.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Nông nghiệp Việt Nam

 19. C.HCMUAF.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Nông lâm TP HCM

 20. C.NTU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Nha Trang

 21. C.HCMULAW.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Luật TP HCM

 22. C.USSH.VNU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học KHXH&NV Hà Nội

 23. C.HCMUSSH.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học KHXH&NV TP HCM

 24. C.OU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Mở TP HCM

 25. C.TLU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Thủy Lợi

 26. C.HLU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Luật Hà Nội

 27. C.VANLANGUNI.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Văn Lang

 28. C.HAU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Kiến Trúc Hà Nội

 29. C.HCMUFA.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Mỹ Thuật TP HCM

 30. C.HUTECH.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học HUTECH

4.3. Quản lý các trường tự học dành cho các tỉnh thành

Các trường tự học này giúp học sinh của các tỉnh thành Việt Nam có khả năng tự học suốt đời

 1. C.HaNoi.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Hà Nội

 2. C.HoChiMinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học TP Hồ Chí Minh

 3. C.CanTho.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Cần Thơ

 4. C.DaNang.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Đà Nẵng

 5. C.HaiPhong.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Hải Phòng

 6. C.AnGiang.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học An Giang

 7. C.BaRiaVungTau.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bà Rịa - Vũng Tàu

 8. C.BacLieu.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bạc Liêu

 9. C.BacGiang.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bắc Giang

 10. C.BacKan.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bắc Kạn

 11. C.BacNinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bắc Ninh

 12. C.BenTre.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bến Tre

 13. C.BinhDuong.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bình Dương

 14. C.BinhDinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bình Định

 15. C.BinhPhuoc.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bình Phước

 16. C.BinhThuan.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bình Thuận

 17. C.CaMau.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Cà Mau

 18. C.CaoBang.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Cao Bằng

 19. C.DakLak.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Đăk Lăk

 20. C.DakNong.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Đăk Nông

 21. C.DienBien.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Điện Biên

 22. C.DongNai.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Đồng Nai

 23. C.DongThap.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Đồng Tháp

 24. C.GiaLai.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Gia Lai

 25. C.HaGiang.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Hà Giang

 26. C.HaNam.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Hà Nam

 27. C.HaTinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Hà Tĩnh

 28. C.HaiDuong.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Hải Dương

 29. C.HauGiang.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Hậu Giang

 30. C.HoaBinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Hòa Bình

 31. C.HungYen.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Hưng Yên

 32. C.KhanhHoa.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Khánh Hòa

 33. C.KienGiang.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Kiên Giang

 34. C.KonTum.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Kon Tum

 35. C.LaiChau.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Lai Châu

 36. C.LangSon.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Lạng Sơn

 37. C.LaoCai.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Lào Cai

 38. C.LamDong.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Lâm Đồng

 39. C.LongAn.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Long An

 40. C.NamDinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Nam Định

 41. C.NgheAn.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Nghệ An

 42. C.NinhBinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Ninh Bình

 43. C.NinhThuan.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Ninh Thuận

 44. C.PhuTho.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Phú Thọ

 45. C.PhuYen.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Phú Yên

 46. C.QuangBinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Quảng Bình

 47. C.QuangNam.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Quảng Nam

 48. C.QuangNgai.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Quảng Ngãi

 49. C.QuangNinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Quảng Ninh

 50. C.QuangTri.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Quảng Trị

 51. C.SocTrang.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Sóc Trăng

 52. C.SonLa.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Sơn La

 53. C.TayNinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Tây Ninh

 54. C.ThaiBinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Thái Bình

 55. C.ThaiNguyen.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Thái Nguyên

 56. C.ThanhHoa.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Thanh Hóa

 57. C.Hue.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Huế

 58. C.TienGiang.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Tiền Giang

 59. C.TraVinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Trà Vinh

 60. C.TuyenQuang.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Tuyên Quang

 61. C.VinhLong.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Vĩnh Long

 62. C.VinhPhuc.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Vĩnh Phúc

 63. C.YenBai.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Yên Bái

4.4. Thành lập một trường tự học của riêng bạn

Mục tiêu của đề tài này là lập một trường tự học của riêng bạn để ươm mầm một ý tưởng giáo dục mới

C.Eedu.vn - Lập trường tự học Khai Trí