Đề Tài LevelD.Khaitri.net

Chỉ Huy Khai Trí

Hướng dẫn thực hiện các đề tài Level D tại Khaitri.net

Nội dung của trang này được cập nhật bởi Ban quản trị Khaitri.net

Đây là level thứ trong GameKhaitri.net. Xem các level khác tại:

LevelA.Khaitri.net - Thủy thủ Khai Trí (ThuyThu.Khaitri.net)

LevelB.Khaitri.net - Thuyền Trưởng Khai Trí (ThuyenTruong.Khaitri.net)

LevelC.Khaitri.net - Hiệu trưởng Khai Trí (HieuTruong.Khaitri.net)

LevelE.Khaitri.net - Hoa tiêu Khai Trí (HoaTieu.Khaitri.net)

Giới thiệu về Level D

Mục tiêu của level này là trở thành trưởng ban quản trị của một cộng đồng, một group, hoặc một ban của Khai Trí, được gọi là Chỉ huy Khai Trí.

Các bước thực hiện đề tài này

Bước 1: Chọn một đề tài bên dưới để đăng ký thực hiện tại Register.Topic.Khaitri.net

Bước 2: Bạn sẽ được phỏng vấn xét duyệt và được hướng dẫn trực tiếp bởi Hội đồng Khai Trí

Điều kiện tốt nghiệp Level D

Bạn cần quản trị thành công một cộng đồng, một group, hoặc một ban của Khai Trí trong một thời gian nhất định. Khi bạn đã tự tin về những thành tích mà mình đã đạt được thì đăng ký bảo vệ với Hội đồng Khai Trí và với tất cả thành viên của Khai Trí về những gì mình đã làm được. Những gì mọi người review trên bài tốt nghiệp của bạn sẽ quyết định bạn có được 'tốt nghiệp' đề tài này hay không.

Danh sách các đề tài Level D

QUẢN LÝ CÁC 'HẠT GIỐNG' CỦA KHAI TRÍ

1. D.Pupil.vn – Quản lý Cộng đồng Học sinh Khai Trí và các Group

2. D.Student.vn - Quản lý Cộng đồng Sinh viên Khai Trí và các Group

3. D.StarSeed.vn – Quản lý Cộng đồng Tinh-Nhân (星人) Khai Trí và các Group

4. D.LightWorker.vn - Quản lý Cộng đồng LightWorker Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CỘNG ĐỒNG CÁC CHUYÊN GIA

5. D.Professor.vn – Quản lý Cộng đồng Học giả Khai Trí và các Group

6. D.Adviser.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà cố vấn Khai Trí và các Group

7. D.Strategist.vn – Quản lý Cộng đồng Chiến lược gia Khai Trí và các Group

8. D.Inspector.vn – Quản lý Cộng đồng Thanh tra Khai Trí và các Group

9. D.Analyst.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà phân tích Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH SƯ PHẠM

10. D.Teacher.vn – Quản lý Cộng đồng Giáo viên Khai Trí và các Group

11. D.Lecturer.vn – Quản lý Cộng đồng Giảng viên Khai Trí và các Group

12. D.Counselor.vn – Quản lý Cộng đồng Cố vấn học đường Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KINH TẾ

13. D.Marketeer.vn – Quản lý Cộng đồng Marketeer Khai Trí và các Group

14. D.Dealer.vn – Quản lý Cộng đồng Doanh nhân Khai Trí và các Group

15. D.Auditor.vn – Quản lý Cộng đồng Kiểm toán viên Khai Trí và các Group

16. D.Economists.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà kinh tế Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

17. D.Scientist.vn – Quản lý Cộng đồng Khoa học gia Khai Trí và các Group

18. D.Mathematician.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà toán học Khai Trí và các Group

19. D.Physicist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà vật lý Khai Trí và các Group

20. D.Chemist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà hóa học Khai Trí và các Group

21. D.Biologist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà sinh học Khai Trí và các Group

22. D.Geographer.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà địa lý Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH Y DƯỢC

23. D.Healer.vn – Quản lý Cộng đồng Người chữa lành Khai Trí và các Group

24. D.Physician.vn – Quản lý Cộng đồng Bác sĩ Khai Trí và các Group

25. D.Therapist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà trị liệu Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KỸ THUẬT

26. D.Engineer.vn – Quản lý Cộng đồng Kỹ sư Khai Trí và các Group

27. D.ITengineer.vn – Quản lý Cộng đồng Kỹ sư công nghệ Khai Trí và các Group

28. D.Agronomist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà nông học Khai Trí và các Group

29. D.Electrician.vn – Quản lý Cộng đồng Thợ điện Khai Trí và các Group

30. D.Mechanic.vn – Quản lý Cộng đồng Thợ cơ khí Khai Trí và các Group

31. D.Technologist.vn – Quản lý Cộng đồng Kỹ thuật gia Khai Trí và các Group

32. D.Roboticist.vn – Quản lý Cộng đồng Kỹ sư tự động hóa Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN

33. D.Architect.vn – Quản lý Cộng đồng Kiến trúc sư Khai Trí và các Group

34. D.Builder.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà thầu Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH NGHỆ THUẬT

35. D.Designer.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà thiết kế Khai Trí và các Group

36. D.Artists.vn – Quản lý Cộng đồng Nghệ sĩ Khai Trí và các Group

37. D.Actor.vn – Quản lý Cộng đồng Diễn viên Khai Trí và các Group

38. D.Singer.vn – Quản lý Cộng đồng Ca sĩ Khai Trí và các Group

39. D.Composer.vn – Quản lý Cộng đồng Văn nghệ sĩ Khai Trí và các Group

40. D.Painter.vn – Quản lý Cộng đồng Họa sĩ Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

41. D.Politician.vn – Quản lý Cộng đồng Chính khách Khai Trí và các Group

42. D.Reporter.vn – Quản lý Cộng đồng Phóng viên Khai Trí và các Group

43. D.Jurist.vn – Quản lý Cộng đồng Luật gia Khai Trí và các Group

44. D.Philosopher.vn – T Quản lý Cộng đồng Triết gia Khai Trí và các Group

45. D.Sociologist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà xã hội học Khai Trí và các Group

46. D.Culturalist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà văn hóa Khai Trí và các Group

47. D.Psychologist.vn – Quản lý Cộng đồng Chuyên gia tâm lý Khai Trí và các Group

48. D.Linguist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà ngôn ngữ học Khai Trí và các Group

49. D.Recruiters.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà tuyển dụng Khai Trí và các Group

50. D.Speaker.vn – Quản lý Cộng đồng Diễn giả Khai Trí và các Group

51. D.Vlogger.vn - Quản lý Cộng đồng Vlogger Khai Trí

52. D.Interpreter.vn – Quản lý Cộng đồng Phiên dịch viên Khai Trí và các Group

53. D.Historian.vn – Quản lý Cộng đồng Sử gia Khai Trí và các Group

54. D.Athlete.vn – Quản lý Cộng đồng Vận động viên Khai Trí và các Group

55. D.Volunteer.vn – Quản lý Cộng đồng Tình nguyện viên Khai Trí và các Group

56. D.Theologian.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà thần học Khai Trí và các Group

57. D.Meditator.vn – Quản lý Cộng đồng Thiền sinh Khai Trí và các Group

58. D.Buddhist.vn – Quản lý Cộng đồng 'Thợ khóa' Khai Trí và các Group

59. D.Monk.vn – Quản lý Cộng đồng Tu sĩ Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

60. D.Worker.vn – Quản lý Cộng đồng Ong thợ Khai Trí và các Group

61. D.VietCook.vn – Quản lý Cộng đồng Đầu bếp Khai Trí và các Group

62. D.Forester.vn – Quản lý Cộng đồng Người trồng rừng Khai Trí và các Group

63. D.Shippers.vn – Quản lý Cộng đồng Người vận chuyển Khai Trí và các Group

64. D.Sailor.vn – Quản lý Cộng đồng Thủy thủ Khai Trí và các Group

65. D.Fisher.vn – Quản lý Cộng đồng Ngư dân Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG CHUYÊN CHO CÁC TEAM TRONG KHAI TRÍ

1. D.TechUni.vn - Quản lý Cộng đồng công nghệ và các Group

2. D.NewFarm.vn - Quản lý Cộng đồng nông trại và các Group

3. D.Healing.vn - Quản lý Cộng đồng chữa lành và các Group

4. D.Biology.vn - Quản lý Cộng đồng tư vấn sinh học và các Group

5. D.Geography.vn - Quản lý Cộng đồng tư vấn địa lý và các Group

6. D.Psychology.vn - Quản lý Cộng đồng tư vấn tâm lý và các Group

7. D.Ejob.vn - Quản lý Cộng đồng các nhà tuyển dụng và các Group

8. D.EJournal.vn - Quản lý Cộng đồng các tạp chí điện tử và các Group

9. D.Consultancy.vn - Quản lý Cộng đồng các trung tâm tư vấn và các Group

10. D.Reviewers.vn - Quản lý Cộng đồng các nhà đánh giá và các Group

11. D.NewTravel.vn - Quản lý Cộng đồng du lịch và các Group

12. D.WildLife.vn - Quản lý Cộng đồng du lịch chữa lành và các Group

13. D.Brander.vn - Quản lý Cộng đồng xây dựng thương hiệu và các Group

14. D.Valley.vn - Quản lý Các cộng đồng chuyên biệt và các Group

15. D.Meditation.vn - Quản lý Cộng đồng thiền viện và các Group

16. D.Electricity.vn - Quản lý Cộng đồng sản xuất điện và các Group

17. D.Structure.vn - Quản lý Cộng đồng mô phỏng tính toán và các Group

18. D.OStore.vn - Quản lý Cộng đồng cửa hàng online và các Group

19. D.TinhXao.com - Quản lý Cộng đồng sản phẩm chất lượng cao và các Group

20. D.Museum.vn - Quản lý Cộng đồng bảo tàng trực tuyến và các Group

21. D.RaoNha.com - Quản lý Cộng đồng Quản lý bất động sản và các Group

22. D.SoiNha.com - Quản lý Cộng đồng Thẩm định bất động sản và các Group

23. D.TextBook.vn - Quản lý Cộng đồng xuất bản sách giáo khoa trực tuyến và các Group

QUẢN LÝ CÁC BAN CỦA KHAI TRÍ

1. D.Sponsor.vn – Quản lý Ban Nhà tài trợ Khai Trí

2. D.History.vn – Quản lý Ban Lịch sử Khai Trí

3. D.Opinion.vn – Quản lý Ban Nghị trường Khai Trí

4. D.Lesson.vn – Quản lý Ban Bài giảng trực tuyến

5. D.Obook.vn – Quản lý Ban Sách trực tuyến Obook

6. D.Prize.vn – Quản lý Ban Giải thưởng Khai Trí

7. D.Diploma.vn – Quản lý Ban Chứng chỉ Khai Trí

8. D.Degree.vn – Quản lý Ban Bằng Cấp Khai Trí

9. D.WikiKhaitri.net – Quản lý Ban Từ Điển Khai Trí

10. D.Class.Khaitri.net – Quản lý Ban lớp học Khai Trí

11. D.Institutes.vn – Quản lý Nhóm nghiên cứu Khai Trí

12. D.EPublisher.vn – Quản lý Ban Nhà xuất bản điện tử

13. D.Build.vn – Quản lý Ban Thông tin công trình xây dựng

14. D.invitation.vn – Quản lý Ban Thiệp mời trực tuyến

15. D.Promotion.vn – Quản lý Ban quản lý các chương trình ưu đãi

16. D.Election.vn - Quản lý Ban Bầu cử Khai Trí

17. D.Agreement.vn – Quản lý Ban Thỏa thuận Khai Trí