Các Đề Tài Của Vườn Ươm Khaitri.net

Topic.Khaitri.net

Hãy gõ từ khóa vào ô TÌM KIẾM ở góc trên màn hình để tìm các mã đề tài phù hợp với bạn

Mã đề tài là một tên miền dẫn về trang hướng dẫn thực hiện đề tài đó như A.Engineer.vn, D.Designer.vn ...

Hãy tìm kiếm một ý tưởng mới cho đề tài của bạn tại DeBai.Khaitri.net

Level A - Trở thành Thủy thủ Khai Trí

Xem hướng dẫn thực hiện đề tài này tại LevelA.Khaitri.net

Danh sách các đề tài Level A:

CÁC 'HẠT GIỐNG' CỦA KHAI TRÍ

1. A.Pupil.vn – Trở thành Học sinh Khai Trí

2. A.Student.vn - Trở thành Sinh viên Khai Trí

3. A.StarSeed.vn – Trở thành Tinh-Nhân (星人) Khai Trí

4. A.LightWorker.vn - Trở thành LightWorker Khai Trí

CÁC CHUYÊN GIA

5. A.Professor.vn – Trở thành Học giả Khai Trí

6. A.Adviser.vn – Trở thành Nhà cố vấn Khai Trí

7. A.Strategist.vn – Trở thành Chiến lược gia Khai Trí

8. A.Inspector.vn – Trở thành Thanh tra Khai Trí

9. A.Analyst.vn – Trở thành Nhà phân tích Khai Trí

NGÀNH SƯ PHẠM

10. A.Teacher.vn – Trở thành Giáo viên Khai Trí

11. A.Lecturer.vn – Trở thành Giảng viên Khai Trí

12. A.Counselor.vn – Trở thành Cố vấn học đường Khai Trí

NGÀNH KINH TẾ

13. A.Marketeer.vn – Trở thành Marketeer Khai Trí

14. A.Dealer.vn – Trở thành Doanh nhân Khai Trí

15. A.Auditor.vn – Trở thành Kiểm toán viên Khai Trí

16. A.Economists.vn – Trở thành Nhà kinh tế Khai Trí

NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

17. A.Scientist.vn – Trở thành Khoa học gia Khai Trí

18. A.Mathematician.vn – Trở thành Nhà toán học Khai Trí

19. A.Physicist.vn – Trở thành Nhà vật lý Khai Trí

20. A.Chemist.vn – Trở thành Nhà hóa học Khai Trí

21. A.Biologist.vn – Trở thành Nhà sinh học Khai Trí

22. A.Geographer.vn – Trở thành Nhà địa lý Khai Trí

NGÀNH Y DƯỢC

23. A.Healer.vn – Trở thành Người chữa lành Khai Trí

24. A.Physician.vn – Trở thành Bác sĩ Khai Trí

25. A.Therapist.vn – Trở thành Nhà trị liệu Khai Trí

NGÀNH KỸ THUẬT

26. A.Engineer.vn – Trở thành Kỹ sư Khai Trí

27. A.ITengineer.vn – Trở thành Kỹ sư công nghệ Khai Trí

28. A.Agronomist.vn – Trở thành Nhà nông học Khai Trí

29. A.Electrician.vn – Trở thành Thợ điện Khai Trí

30. A.Mechanic.vn – Trở thành Thợ cơ khí Khai Trí

31. A.Technologist.vn – Trở thành Kỹ thuật gia Khai Trí

32. A.Roboticist.vn – Trở thành Kỹ sư tự động hóa Khai Trí

NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN

33. A.Architect.vn – Trở thành Kiến trúc sư Khai Trí

34. A.Builder.vn – Trở thành Nhà thầu Khai Trí

NGÀNH NGHỆ THUẬT

35. A.Designer.vn – Trở thành Nhà thiết kế Khai Trí

36. A.Artists.vn – Trở thành Nghệ sĩ Khai Trí

37. A.Actor.vn – Trở thành Diễn viên Khai Trí

38. A.Singer.vn – Trở thành Ca sĩ Khai Trí

39. A.Composer.vn – Trở thành Văn nghệ sĩ Khai Trí

40. A.Painter.vn – Trở thành Họa sĩ Khai Trí

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

41. A.Politician.vn – Trở thành Chính khách Khai Trí

42. A.Reporter.vn – Trở thành Phóng viên Khai Trí

43. A.Jurist.vn – Trở thành Luật gia Khai Trí

44. A.Philosopher.vn – Trở thành Triết gia Khai Trí

45. A.Sociologist.vn – Trở thành Nhà xã hội học Khai Trí

46. A.Culturalist.vn – Trở thành Nhà văn hóa Khai Trí

47. A.Psychologist.vn – Trở thành Chuyên gia tâm lý Khai Trí

48. A.Linguist.vn – Trở thành Nhà ngôn ngữ học Khai Trí

49. A.Recruiters.vn – Trở thành Nhà tuyển dụng Khai Trí

50. A.Speaker.vn – Trở thành Diễn giả Khai Trí

51. A.Vlogger.vn - Trở thành Vlogger Khai Trí

52. A.Interpreter.vn – Trở thành Phiên dịch viên Khai Trí

53. A.Historian.vn – Trở thành Sử gia Khai Trí

54. A.Athlete.vn – Trở thành Vận động viên Khai Trí

55. A.Volunteer.vn – Trở thành Tình nguyện viên Khai Trí

56. A.Theologian.vn – Trở thành Nhà thần học Khai Trí

57. A.Meditator.vn – Trở thành Thiền sinh Khai Trí

58. A.Buddhist.vn – Trở thành 'Thợ khóa' Khai Trí

59. A.Monk.vn – Trở thành Tu sĩ Khai Trí

CÁC NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

60. A.Worker.vn – Trở thành Ong thợ Khai Trí

61. A.VietCook.vn – Trở thành Đầu bếp Khai Trí

62. A.Forester.vn – Trở thành Người trồng rừng Khai Trí

63. A.Shippers.vn – Trở thành Người vận chuyển Khai Trí

64. A.Sailor.vn – Trở thành Thủy thủ Khai Trí

65. A.Fisher.vn – Trở thành Ngư dân Khai Trí

Level B - Trở thành Thuyền trưởng Khai Trí

Xem hướng dẫn thực hiện đề tài này tại LevelB.Khaitri.net

Danh sách các đề tài Level B:

LẬP TEAM CỦA CÁC 'HẠT GIỐNG' CỦA KHAI TRÍ

1. B.Pupil.vn – Lập team Học sinh Khai Trí

2. B.Student.vn - Lập team Sinh viên Khai Trí

3. B.StarSeed.vn – Lập team Tinh-Nhân (星人) Khai Trí

4. B.LightWorker.vn - Lập team LightWorker Khai Trí

LẬP TEAM CỦA CÁC CHUYÊN GIA

5. B.Professor.vn – Lập team Học giả Khai Trí

6. B.Adviser.vn – Lập team Nhà cố vấn Khai Trí

7. B.Strategist.vn – Lập team Chiến lược gia Khai Trí

8. B.Inspector.vn – Lập team Thanh tra Khai Trí

9. B.Analyst.vn – Lập team Nhà phân tích Khai Trí

LẬP TEAM NGÀNH SƯ PHẠM

10. B.Teacher.vn – Lập team Giáo viên Khai Trí

11. B.Lecturer.vn – Lập team Giảng viên Khai Trí

12. B.Counselor.vn – Lập team Cố vấn học đường Khai Trí

LẬP TEAM NGÀNH KINH TẾ

13. B.Marketeer.vn – Lập team Marketeer Khai Trí

14. B.Dealer.vn – Lập team Doanh nhân Khai Trí

15. B.Auditor.vn – Lập team Kiểm toán viên Khai Trí

16. B.Economists.vn – Lập team Nhà kinh tế Khai Trí

LẬP TEAM NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

17. B.Scientist.vn – Lập team Khoa học gia Khai Trí

18. B.Mathematician.vn – Lập team Nhà toán học Khai Trí

19. B.Physicist.vn – Lập team Nhà vật lý Khai Trí

20. B.Chemist.vn – Lập team Nhà hóa học Khai Trí

21. B.Biologist.vn – Lập team Nhà sinh học Khai Trí

22. B.Geographer.vn – Lập team Nhà địa lý Khai Trí

LẬP TEAM NGÀNH Y DƯỢC

23. B.Healer.vn – Lập team Người chữa lành Khai Trí

24. B.Physician.vn – Lập team Bác sĩ Khai Trí

25. B.Therapist.vn – Lập team Nhà trị liệu Khai Trí

LẬP TEAM NGÀNH KỸ THUẬT

26. B.Engineer.vn – Lập team Kỹ sư Khai Trí

27. B.ITengineer.vn – Lập team Kỹ sư công nghệ Khai Trí

28. B.Agronomist.vn – Lập team Nhà nông học Khai Trí

29. B.Electrician.vn – Lập team Thợ điện Khai Trí

30. B.Mechanic.vn – Lập team Thợ cơ khí Khai Trí

31. B.Technologist.vn – Lập team Kỹ thuật gia Khai Trí

32. B.Roboticist.vn – Lập team Kỹ sư tự động hóa Khai Trí

LẬP TEAM NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN

33. B.Architect.vn – Lập team Kiến trúc sư Khai Trí

34. B.Builder.vn – Lập team Nhà thầu Khai Trí

LẬP TEAM NGÀNH NGHỆ THUẬT

35. B.Designer.vn – Lập team Nhà thiết kế Khai Trí

36. B.Artists.vn – Lập team Nghệ sĩ Khai Trí

37. B.Actor.vn – Lập team Diễn viên Khai Trí

38. B.Singer.vn – Lập team Ca sĩ Khai Trí

39. B.Composer.vn – Lập team Văn nghệ sĩ Khai Trí

40. B.Painter.vn – Lập team Họa sĩ Khai Trí

LẬP TEAM NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

41. B.Politician.vn – Lập team Chính khách Khai Trí

42. B.Reporter.vn – Lập team Phóng viên Khai Trí

43. B.Jurist.vn – Lập team Luật gia Khai Trí

44. B.Philosopher.vn – Lập team Triết gia Khai Trí

45. B.Sociologist.vn – Lập team Nhà xã hội học Khai Trí

46. B.Culturalist.vn – Lập team Nhà văn hóa Khai Trí

47. B.Psychologist.vn – Lập team Chuyên gia tâm lý Khai Trí

48. B.Linguist.vn – Lập team Nhà ngôn ngữ học Khai Trí

49. B.Recruiters.vn – Lập team Nhà tuyển dụng Khai Trí

50. B.Speaker.vn – Lập team Diễn giả Khai Trí

51. B.Vlogger.vn - Lập team Vlogger Khai Trí

52. B.Interpreter.vn – Lập team Phiên dịch viên Khai Trí

53. B.Historian.vn – Lập team Sử gia Khai Trí

54. B.Athlete.vn – Lập team Vận động viên Khai Trí

55. B.Volunteer.vn – Lập team Tình nguyện viên Khai Trí

56. B.Theologian.vn – Lập team Nhà thần học Khai Trí

57. B.Meditator.vn – Lập team Thiền sinh Khai Trí

58. B.Buddhist.vn – Lập team 'Thợ khóa' Khai Trí

59. B.Monk.vn – Lập team Tu sĩ Khai Trí

LẬP TEAM THUỘC CÁC NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

60. B.Worker.vn – Lập team Ong thợ Khai Trí

61. B.VietCook.vn – Lập team Đầu bếp Khai Trí

62. B.Forester.vn – Lập team Người trồng rừng Khai Trí

63. B.Shippers.vn – Lập team Người vận chuyển Khai Trí

64. B.Sailor.vn – Lập team Thủy thủ Khai Trí

65. B.Fisher.vn – Lập team Ngư dân Khai Trí

CÁC CỘNG ĐỒNG CHUYÊN CHO CÁC TEAM TRONG KHAI TRÍ

1. B.TechUni.vn – Lập team công nghệ

2. B.NewFarm.vn – Lập nông trại

3. B.Healing.vn – Lập trung tâm chữa lành

4. B.Biology.vn – Lập trung tâm tư vấn sinh học

5. B.Geography.vn – Lập trung tâm tư vấn địa lý

6. B.Psychology.vn – Lập trung tâm tư vấn tâm lý

7. B.TopWork.vn – Lập trung tuyển dụng

8. B.EJournal.vn – Lập tạp chí điện tử

9. B.Consultancy.vn – Lập trung tâm tư vấn

10. B.Reviewers.vn – Lập trung tâm đánh giá

11. B.NewTravel.vn – Lập đại lý du lịch NewTravel

12. B.WildLife.vn – Lập đại lý du lịch chữa lành

13. B.Brander.vn – Lập team xây dựng thương hiệu

14. B.Valley.vn – Lập cộng đồng chuyên biệt

15. B.Meditation.vn – Lập thiền viện

16. B.Electricity.vn – Lập dự án sản xuất điện

17. B.Structure.vn – Lập trung tâm mô phỏng và tính toán

18. B.OStore.vn – Lập cửa hàng online

19. B.TinhXao.com – Lập team sản xuất hoặc phân phối hàng chất lượng cao

20. B.Museum.vn – Lập team bảo tàng trực tuyến

21. B.RaoNha.com – Lập team quản lý bất động sản

22. B.SoiNha.com - Lập team thẩm định bất động sản

23. B.TextBook.vn – Lập team xuất bản sách giáo khoa trực tuyến

Level C - Trở thành Hiệu trưởng Khai Trí

Xem hướng dẫn thực hiện đề tài này tại LevelC.Khaitri.net

Danh sách các đề tài Level C:

QUẢN LÝ CÁC VƯỜN ƯƠM CHUYÊN NGÀNH CỦA KHAI TRÍ

C.Living.edu.vn - Quản lý Nơi học cách sống thuận tự nhiên của Khai Trí

C.Pupil.edu.vn - Quản lý Vườn ươm măng non Khai Trí

C.Educator.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Sư phạm Khai Trí

C.Construction.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Xây dựng Khai Trí

C.Architecture.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Kiến trúc Khai Trí

C.TechUni.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Kỹ thuật và Công nghệ Khai Trí

C.Economy.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Kinh tế Khai Trí

C.Manager.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Manager Khai Trí

C.Humanity.edu.vn - Quản lý Vườn ươm nhân văn Khai Trí

C.Scientist.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Khoa học gia Khai Trí

C.Medicine.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Y dược Khai Trí

C.FineArt.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Mỹ thuật Khai Trí

C.Artist.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Nghệ sĩ Khai Trí

C.Sport.edu.vn - Quản lý Vườn ươm thể thao Khai Trí

C.Agriculture.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Nông nghiệp Khai Trí

C.Reporter.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Truyền thông Khai Trí

C.Worker.edu.vn - Quản lý Vườn ươm Ong thợ Khai Trí

C.Chef.edu.vn - Quản lý Vườn ươm đầu bếp Khai Trí

C.Meditation.edu.vn - Quản lý Vườn ươm thiền sinh Khai Trí

LẬP TRƯỜNG TỰ HỌC KHAI TRÍ

C.Eedu.vn - Lập trường tự học Khai Trí

QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG TỰ HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Mỗi trường đại học lớn của Việt Nam sẽ được thành lập một trường tự học tương ứng nhằm giúp sinh viên của trường đại học ấy có khả năng tự học suốt đời nhờ sự giúp đỡ từ các cựu sinh viên của trường đại học ấy.

1. C.UAH.Eedu.vn – Quản lý Trường tự học Kiến Trúc TP HCM

2. C.HUST.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bách Khoa Hà Nội

3. C.HCMUT.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bách khoa TP HCM

4. C.CTU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Cần Thơ

5. C.FTU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Ngoại Thương

6. C.HNUE.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Sư phạm Hà Nội

7. C.HCMUE.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Sư phạm TP HCM

8. C.TDTU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Tôn Đức Thắng

9. C.HCMUTE.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Sư phạm kỹ thuật TP HCM

10. C.UEH.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Kinh tế TP HCM

11. C.HCMUS.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Khoa học tự nhiên TP HCM

12. C.NUCE.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Xây Dựng Hà Nội

13. C.UTC.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Giao thông vận tải

14. C.HVTC.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Tài chính

15. C.NEU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Kinh tế quốc dân

16. C.TNU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Thái Nguyên

17. C.HOU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Mở Hà Nội

18. C.VNUA.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Nông nghiệp Việt Nam

19. C.HCMUAF.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Nông lâm TP HCM

20. C.NTU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Nha Trang

21. C.HCMULAW.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Luật TP HCM

22. C.USSH.VNU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học KHXH&NV Hà Nội

23. C.HCMUSSH.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học KHXH&NV TP HCM

24. C.OU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Mở TP HCM

25. C.TLU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Thủy Lợi

26. C.HLU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Luật Hà Nội

27. C.VANLANGUNI.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Văn Lang

28. C.HAU.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Kiến Trúc Hà Nội

29. C.HCMUFA.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Mỹ Thuật TP HCM

30. C.HUTECH.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học HUTECH

QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG TỰ HỌC CÁC TỈNH THÀNH

Các trường tự học này giúp học sinh của các tỉnh thành Việt Nam có khả năng tự học suốt đời

C.HaNoi.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Hà Nội

C.HoChiMinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học TP Hồ Chí Minh

C.CanTho.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Cần Thơ

C.DaNang.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Đà Nẵng

C.HaiPhong.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Hải Phòng

C.AnGiang.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học An Giang

C.BaRiaVungTau.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bà Rịa - Vũng Tàu

C.BacLieu.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bạc Liêu

C.BacGiang.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bắc Giang

C.BacKan.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bắc Kạn

C.BacNinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bắc Ninh

C.BenTre.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bến Tre

C.BinhDuong.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bình Dương

C.BinhDinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bình Định

C.BinhPhuoc.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bình Phước

C.BinhThuan.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Bình Thuận

C.CaMau.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Cà Mau

C.CaoBang.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Cao Bằng

C.DakLak.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Đăk Lăk

C.DakNong.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Đăk Nông

C.DienBien.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Điện Biên

C.DongNai.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Đồng Nai

C.DongThap.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Đồng Tháp

C.GiaLai.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Gia Lai

C.HaGiang.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Hà Giang

C.HaNam.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Hà Nam

C.HaTinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Hà Tĩnh

C.HaiDuong.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Hải Dương

C.HauGiang.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Hậu Giang

C.HoaBinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Hòa Bình

C.HungYen.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Hưng Yên

C.KhanhHoa.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Khánh Hòa

C.KienGiang.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Kiên Giang

C.KonTum.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Kon Tum

C.LaiChau.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Lai Châu

C.LangSon.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Lạng Sơn

C.LaoCai.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Lào Cai

C.LamDong.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Lâm Đồng

C.LongAn.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Long An

C.NamDinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Nam Định

C.NgheAn.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Nghệ An

C.NinhBinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Ninh Bình

C.NinhThuan.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Ninh Thuận

C.PhuTho.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Phú Thọ

C.PhuYen.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Phú Yên

C.QuangBinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Quảng Bình

C.QuangNam.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Quảng Nam

C.QuangNgai.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Quảng Ngãi

C.QuangNinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Quảng Ninh

C.QuangTri.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Quảng Trị

C.SocTrang.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Sóc Trăng

C.SonLa.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Sơn La

C.TayNinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Tây Ninh

C.ThaiBinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Thái Bình

C.ThaiNguyen.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Thái Nguyên

C.ThanhHoa.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Thanh Hóa

C.Hue.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Huế

C.TienGiang.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Tiền Giang

C.TraVinh.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Trà Vinh

C.TuyenQuang.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Tuyên Quang

C.VinhLong.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Vĩnh Long

C.VinhPhuc.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Vĩnh Phúc

C.YenBai.Eedu.vn - Quản lý Trường tự học Yên Bái

Level D - Trở thành Chỉ huy Khai Trí

Xem hướng dẫn thực hiện đề tài này tại LevelD.Khaitri.net

Danh sách các đề tài Level D:

QUẢN LÝ CÁC 'HẠT GIỐNG' CỦA KHAI TRÍ

1. D.Pupil.vn – Quản lý Cộng đồng Học sinh Khai Trí và các Group

2. D.Student.vn - Quản lý Cộng đồng Sinh viên Khai Trí và các Group

3. D.StarSeed.vn – Quản lý Cộng đồng Tinh-Nhân (星人) Khai Trí và các Group

4. D.LightWorker.vn - Quản lý Cộng đồng LightWorker Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CỘNG ĐỒNG CÁC CHUYÊN GIA

5. D.Professor.vn – Quản lý Cộng đồng Học giả Khai Trí và các Group

6. D.Adviser.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà cố vấn Khai Trí và các Group

7. D.Strategist.vn – Quản lý Cộng đồng Chiến lược gia Khai Trí và các Group

8. D.Inspector.vn – Quản lý Cộng đồng Thanh tra Khai Trí và các Group

9. D.Analyst.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà phân tích Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH SƯ PHẠM

10. D.Teacher.vn – Quản lý Cộng đồng Giáo viên Khai Trí và các Group

11. D.Lecturer.vn – Quản lý Cộng đồng Giảng viên Khai Trí và các Group

12. D.Counselor.vn – Quản lý Cộng đồng Cố vấn học đường Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KINH TẾ

13. D.Marketeer.vn – Quản lý Cộng đồng Marketeer Khai Trí và các Group

14. D.Dealer.vn – Quản lý Cộng đồng Doanh nhân Khai Trí và các Group

15. D.Auditor.vn – Quản lý Cộng đồng Kiểm toán viên Khai Trí và các Group

16. D.Economists.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà kinh tế Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

17. D.Scientist.vn – Quản lý Cộng đồng Khoa học gia Khai Trí và các Group

18. D.Mathematician.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà toán học Khai Trí và các Group

19. D.Physicist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà vật lý Khai Trí và các Group

20. D.Chemist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà hóa học Khai Trí và các Group

21. D.Biologist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà sinh học Khai Trí và các Group

22. D.Geographer.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà địa lý Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH Y DƯỢC

23. D.Healer.vn – Quản lý Cộng đồng Người chữa lành Khai Trí và các Group

24. D.Physician.vn – Quản lý Cộng đồng Bác sĩ Khai Trí và các Group

25. D.Therapist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà trị liệu Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KỸ THUẬT

26. D.Engineer.vn – Quản lý Cộng đồng Kỹ sư Khai Trí và các Group

27. D.ITengineer.vn – Quản lý Cộng đồng Kỹ sư công nghệ Khai Trí và các Group

28. D.Agronomist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà nông học Khai Trí và các Group

29. D.Electrician.vn – Quản lý Cộng đồng Thợ điện Khai Trí và các Group

30. D.Mechanic.vn – Quản lý Cộng đồng Thợ cơ khí Khai Trí và các Group

31. D.Technologist.vn – Quản lý Cộng đồng Kỹ thuật gia Khai Trí và các Group

32. D.Roboticist.vn – Quản lý Cộng đồng Kỹ sư tự động hóa Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN

33. D.Architect.vn – Quản lý Cộng đồng Kiến trúc sư Khai Trí và các Group

34. D.Builder.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà thầu Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH NGHỆ THUẬT

35. D.Designer.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà thiết kế Khai Trí và các Group

36. D.Artists.vn – Quản lý Cộng đồng Nghệ sĩ Khai Trí và các Group

37. D.Actor.vn – Quản lý Cộng đồng Diễn viên Khai Trí và các Group

38. D.Singer.vn – Quản lý Cộng đồng Ca sĩ Khai Trí và các Group

39. D.Composer.vn – Quản lý Cộng đồng Văn nghệ sĩ Khai Trí và các Group

40. D.Painter.vn – Quản lý Cộng đồng Họa sĩ Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

41. D.Politician.vn – Quản lý Cộng đồng Chính khách Khai Trí và các Group

42. D.Reporter.vn – Quản lý Cộng đồng Phóng viên Khai Trí và các Group

43. D.Jurist.vn – Quản lý Cộng đồng Luật gia Khai Trí và các Group

44. D.Philosopher.vn – T Quản lý Cộng đồng Triết gia Khai Trí và các Group

45. D.Sociologist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà xã hội học Khai Trí và các Group

46. D.Culturalist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà văn hóa Khai Trí và các Group

47. D.Psychologist.vn – Quản lý Cộng đồng Chuyên gia tâm lý Khai Trí và các Group

48. D.Linguist.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà ngôn ngữ học Khai Trí và các Group

49. D.Recruiters.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà tuyển dụng Khai Trí và các Group

50. D.Speaker.vn – Quản lý Cộng đồng Diễn giả Khai Trí và các Group

51. D.Vlogger.vn - Quản lý Cộng đồng Vlogger Khai Trí

52. D.Interpreter.vn – Quản lý Cộng đồng Phiên dịch viên Khai Trí và các Group

53. D.Historian.vn – Quản lý Cộng đồng Sử gia Khai Trí và các Group

54. D.Athlete.vn – Quản lý Cộng đồng Vận động viên Khai Trí và các Group

55. D.Volunteer.vn – Quản lý Cộng đồng Tình nguyện viên Khai Trí và các Group

56. D.Theologian.vn – Quản lý Cộng đồng Nhà thần học Khai Trí và các Group

57. D.Meditator.vn – Quản lý Cộng đồng Thiền sinh Khai Trí và các Group

58. D.Buddhist.vn – Quản lý Cộng đồng 'Thợ khóa' Khai Trí và các Group

59. D.Monk.vn – Quản lý Cộng đồng Tu sĩ Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

60. D.Worker.vn – Quản lý Cộng đồng Ong thợ Khai Trí và các Group

61. D.VietCook.vn – Quản lý Cộng đồng Đầu bếp Khai Trí và các Group

62. D.Forester.vn – Quản lý Cộng đồng Người trồng rừng Khai Trí và các Group

63. D.Shippers.vn – Quản lý Cộng đồng Người vận chuyển Khai Trí và các Group

64. D.Sailor.vn – Quản lý Cộng đồng Thủy thủ Khai Trí và các Group

65. D.Fisher.vn – Quản lý Cộng đồng Ngư dân Khai Trí và các Group

QUẢN LÝ CÁC CỘNG ĐỒNG CHUYÊN CHO CÁC TEAM TRONG KHAI TRÍ

1. D.TechUni.vn - Quản lý Cộng đồng công nghệ và các Group

2. D.NewFarm.vn - Quản lý Cộng đồng nông trại và các Group

3. D.Healing.vn - Quản lý Cộng đồng chữa lành và các Group

4. D.Biology.vn - Quản lý Cộng đồng tư vấn sinh học và các Group

5. D.Geography.vn - Quản lý Cộng đồng tư vấn địa lý và các Group

6. D.Psychology.vn - Quản lý Cộng đồng tư vấn tâm lý và các Group

7. D.eJob.vn - Quản lý Cộng đồng các trung tâm việc làm và các Group

8. D.EJournal.vn - Quản lý Cộng đồng các tạp chí điện tử và các Group

9. D.Consultancy.vn - Quản lý Cộng đồng các trung tâm tư vấn và các Group

10. D.Reviewers.vn - Quản lý Cộng đồng các nhà đánh giá và các Group

11. D.NewTravel.vn - Quản lý Cộng đồng du lịch và các Group

12. D.WildLife.vn - Quản lý Cộng đồng du lịch chữa lành và các Group

13. D.Brander.vn - Quản lý Cộng đồng xây dựng thương hiệu và các Group

14. D.Valley.vn - Quản lý Các cộng đồng chuyên biệt và các Group

15. D.Meditation.vn - Quản lý Cộng đồng thiền viện và các Group

16. D.Electricity.vn - Quản lý Cộng đồng sản xuất điện và các Group

17. D.Structure.vn - Quản lý Cộng đồng mô phỏng tính toán và các Group

18. D.OStore.vn - Quản lý Cộng đồng cửa hàng online và các Group

19. D.TinhXao.com - Quản lý Cộng đồng sản phẩm chất lượng cao và các Group

20. D.Museum.vn - Quản lý Cộng đồng bảo tàng trực tuyến và các Group

21. D.RaoNha.com - Quản lý Cộng đồng Quản lý bất động sản và các Group

22. D.SoiNha.com - Quản lý Cộng đồng Thẩm định bất động sản và các Group

23. D.TextBook.vn - Quản lý Cộng đồng xuất bản sách giáo khoa trực tuyến và các Group

QUẢN LÝ CÁC BAN CỦA KHAI TRÍ

1. D.Sponsor.vn – Quản lý Ban Nhà tài trợ Khai Trí

2. D.History.vn – Quản lý Ban Lịch sử Khai Trí

3. D.Opinion.vn – Quản lý Ban Nghị trường Khai Trí

4. D.Lesson.vn – Quản lý Ban Bài giảng trực tuyến

5. D.Obook.vn – Quản lý Ban Sách trực tuyến Obook

6. D.Prize.vn – Quản lý Ban Giải thưởng Khai Trí

7. D.Diploma.vn – Quản lý Ban Chứng chỉ Khai Trí

8. D.Degree.vn – Quản lý Ban Bằng Cấp Khai Trí

9. D.WikiKhaitri.net – Quản lý Ban Từ Điển Khai Trí

10. D.Class.Khaitri.net – Quản lý Ban lớp học Khai Trí

11. D.Institutes.vn – Quản lý Nhóm nghiên cứu Khai Trí

12. D.EPublisher.vn – Quản lý Ban Nhà xuất bản điện tử

13. D.Build.vn – Quản lý Ban Thông tin công trình xây dựng

14. D.invitation.vn – Quản lý Ban Thiệp mời trực tuyến

15. D.Promotion.vn – Quản lý Ban quản lý các chương trình ưu đãi

16. D.Election.vn - Quản lý Ban Bầu cử Khai Trí

17. D.Agreement.vn – Quản lý Ban Thỏa thuận Khai Trí

Level E - Trở thành Hoa tiêu Khai Trí

Xem hướng dẫn thực hiện đề tài này tại LevelE.Khaitri.net

Danh sách các đề tài Level E:

HOA TIÊU CÁC 'HẠT GIỐNG' CỦA KHAI TRÍ

1. E.Pupil.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Học sinh Khai Trí

2. E.Student.vn - Trở thành Hoa Tiêu của Sinh viên Khai Trí

3. E.StarSeed.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Tinh-Nhân (星人) Khai Trí

4. E.LightWorker.vn - Trở thành Hoa Tiêu của LightWorker Khai Trí

HOA TIÊU CÁC CHUYÊN GIA

5. E.Professor.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Học giả Khai Trí

6. E.Adviser.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà cố vấn Khai Trí

7. E.Strategist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Chiến lược gia Khai Trí

8. E.Inspector.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Thanh tra Khai Trí

9. E.Analyst.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà phân tích Khai Trí

HOA TIÊU NGÀNH SƯ PHẠM

10. E.Teacher.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Giáo viên Khai Trí

11. E.Lecturer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Giảng viên Khai Trí

12. E.Counselor.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cố vấn học đường Khai Trí

HOA TIÊU NGÀNH KINH TẾ

13. E.Marketeer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Marketeer Khai Trí

14. E.Dealer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Doanh nhân Khai Trí

15. E.Auditor.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Kiểm toán viên Khai Trí

16. E.Economists.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà kinh tế Khai Trí

HOA TIÊU NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

17. E.Scientist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Khoa học gia Khai Trí

18. E.Mathematician.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà toán học Khai Trí

19. E.Physicist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà vật lý Khai Trí

20. E.Chemist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà hóa học Khai Trí

21. E.Biologist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà sinh học Khai Trí

22. E.Geographer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà địa lý Khai Trí

HOA TIÊU NGÀNH Y DƯỢC

23. E.Healer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Người chữa lành Khai Trí

24. E.Physician.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Bác sĩ Khai Trí

25. E.Therapist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà trị liệu Khai Trí

HOA TIÊU NGÀNH KỸ THUẬT

26. E.Engineer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Kỹ sư Khai Trí

27. E.ITengineer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Kỹ sư công nghệ Khai Trí

28. E.Agronomist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà nông học Khai Trí

29. E.Electrician.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Thợ điện Khai Trí

30. E.Mechanic.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Thợ cơ khí Khai Trí

31. E.Technologist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Kỹ thuật gia Khai Trí

32. E.Roboticist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Kỹ sư tự động hóa Khai Trí

HOA TIÊU NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN

33. E.Architect.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Kiến trúc sư Khai Trí

34. E.Builder.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà thầu Khai Trí

HOA TIÊU NGÀNH NGHỆ THUẬT

35. E.Designer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà thiết kế Khai Trí

36. E.Artists.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nghệ sĩ Khai Trí

37. E.Actor.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Diễn viên Khai Trí

38. E.Singer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Ca sĩ Khai Trí

39. E.Composer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Văn nghệ sĩ Khai Trí

40. E.Painter.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Họa sĩ Khai Trí

HOA TIÊU NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

41. E.Politician.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Chính khách Khai Trí

42. E.Reporter.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Phóng viên Khai Trí

43. E.Jurist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Luật gia Khai Trí

44. E.Philosopher.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Triết gia Khai Trí

45. E.Sociologist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà xã hội học Khai Trí

46. E.Culturalist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà văn hóa Khai Trí

47. E.Psychologist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Chuyên gia tâm lý Khai Trí

48. E.Linguist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà ngôn ngữ học Khai Trí

49. E.Recruiters.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà tuyển dụng Khai Trí

50. E.Speaker.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Diễn giả Khai Trí

51. E.Vlogger.vn - Trở thành Hoa tiêu của Vlogger Khai Trí

52. E.Interpreter.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Phiên dịch viên Khai Trí

53. E.Historian.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Sử gia Khai Trí

54. E.Athlete.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Vận động viên Khai Trí

55. E.Volunteer.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Tình nguyện viên Khai Trí

56. E.Theologian.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Nhà thần học Khai Trí

57. E.Meditator.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Thiền sinh Khai Trí

58. E.Buddhist.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Phật tử Khai Trí

59. E.Monk.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Tu sĩ Khai Trí

HOA TIÊU CỦA CÁC NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

60. E.Worker.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Ong thợ Khai Trí

61. E.VietCook.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Đầu bếp Khai Trí

62. E.Forester.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Người trồng rừng Khai Trí

63. E.Shippers.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Người vận chuyển Khai Trí

64. E.Sailor.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Thủy thủ Khai Trí

65. E.Fisher.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Ngư dân Khai Trí

CÁC CỘNG ĐỒNG CHUYÊN CHO CÁC TEAM TRONG KHAI TRÍ

1. E.TechUni.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng công nghệ TechUni.vn

2. E.NewFarm.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng nông trại NewFarm.vn

3. E.Healing.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng chữa lành Healing.vn

4. E.Biology.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng tư vấn sinh học Biology.vn

5. E.Geography.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng tư vấn địa lý Geography.vn

6. E.Psychology.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng tư vấn tâm lý Psychology.vn

7. E.TopWork.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng trung tâm tuyển dụng TopWork.vn

8. E.EJournal.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng các tạp chí điện tử EJournal.vn

9. E.Consultancy.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng các trung tâm tư vấn Consultancy.vn

10. E.Reviewers.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng các nhà đánh giá Reviewers.vn

11. E.NewTravel.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng du lịch NewTravel.vn

12. E.WildLife.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng du lịch chữa lành WildLife.vn

13. E.Brander.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng xây dựng thương hiệu Brander.vn

14. E.Valley.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Các cộng đồng chuyên biệt - Valley.vn

15. E.Meditation.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng thiền viện Khai Trí Meditation.vn

16. E.Electricity.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng sản xuất điện Electricity.vn

17. E.Structure.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng mô phỏng tính toán Structure.vn

18. E.OStore.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng cửa hàng online OStore.vn

19. E.TinhXao.com – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng sản phẩm chất lượng cao TinhXao.com

20. E.Museum.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Bảo tàng trực tuyến Museum.vn

21. E.RaoNha.com – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng Quản lý bất động sản RaoNha.com

22. E.SoiNha.com – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng Thẩm định bất động sản SoiNha.com

23. E.TextBook.vn – Trở thành Hoa Tiêu của Cộng đồng sách giáo khoa trực tuyến TextBook.vn

Đề tài tốt nhất là đề tài cho bạn động lực mạnh mẽ nhất!