Đề Tài D.Reporter.vn

Quản lý Cộng đồng Phóng viên Khai Trí Reporter.vn

Lưu ý: nội dung trang này chỉ do Ban quản trị của Khaitri.net cập nhật

Trước tiên hãy xem giới thiệu về cộng đồng này tại

Mục tiêu của đề tài (WHY)

Mục tiêu của đề tài này là trở thành người Trưởng ban quản trị để quản lý cộng đồng Phóng viên Khai Trí Reporter.vn với các công việc cụ thể cần làm như sau:

 1. Định ra mục tiêu của cộng đồng này (WHY), cách thực hiện mục tiêu đó (HOW), và các việc cụ thể cần làm trong từng giai đoạn (WHAT)

 2. Tuyển nhân sự cho ban quản trị để thực hiện kế hoạch trên (WHO)

 3. Lập ra các group cho các lĩnh vực hẹp trong cộng đồng này. Ví dụ cộng đồng Kỹ sư Khai Trí Engineer.vn sẽ có các group Kỹ sư xây dựng Khai Trí Civil.Engineer.vn, kỹ sư quản lý chi phí QS.Engineer.vn ...

 4. Quản trị website Reporter.vn, quản trị tài khoản Reporter.Khaitri.net, quản trị Fanpage F.Reporter.vn, quản trị group G.Reporter.vn, quản trị kênh Youtube Y.Reporter.vn

 5. Định ra các tiêu chí kết nạp thành viên chính thức vào cộng đồng

 6. Lập hội đồng để phỏng vấn và xét tuyển thành viên vào cộng đồng. Thành viên được kết nạp vào cộng đồng sẽ có mặt trong trang thành viên để mọi người có thể tìm thấy

 7. Lập ra các tiêu chuẩn chung trong cộng đồng giúp các thành viên có thể liên kết với nhau dễ dàng để thực hiện các dự án lớn

 8. Xây dựng và vận hành các dịch vụ của cộng đồng này để kết nối khách hàng với các thành viên của cộng đồng.

 9. Tổ chức các buổi hội thảo, giao lưu, và các hoạt động gắn kết thành viên trong cộng đồng và giao lưu với các cộng đồng khác trong Khai Trí

 10. Đại diện cho cộng đồng để lên tiếng về các vấn đề trong lĩnh vực này trên các kênh truyền thông của cộng đồng và tại phần DeTai.Khaitri.net

 11. Phân công thành viên trả lời các câu hỏi của mọi người tại mục Ask.Reporter.vn. Tổ chức các hội đồng tư vấn để tư vấn cho khách hàng.

 12. Phân công thành viên review sản phẩm và dịch vụ cho mọi người tại trung tâm Reporter.Reviewers.vn

 13. Tổ chức nghiên cứu các vấn đề trong lĩnh vực này tại trung tâm Reporter.institutes.vn

 14. Xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm, dịch vụ tại nhà xuất bản Reporter.Epublisher.vn

 15. Tuyển dụng nhân sự cho các doanh nghiệp theo yêu cầu

 16. Định ra các khoản phí thành viên của cộng đồng. Các khoản phí này hoàn toàn độc lập với các khoản phí của Khai Trí. Quản lý toàn bộ các nguồn thu, chi của cộng đồng này

 17. Mời các nhà tài trợ tham gia vào cộng đồng để tài trợ học bổng cho học viên, giúp các học viên thực tập, và tài trợ cho các dự án của thành viên cộng đồng này thực hiện.

 18. Liên kết với các cộng đồng khác trong Khai Trí để thực hiện các nhiệm vụ liên ngành mà một cộng đồng không thể thực hiện được.

 19. Liên kết với các vườn ươm chuyên ngành của Khai Trí để thực hiện mục tiêu đào tạo nhân lực cho các vườn ươm. Cụ thể: nhận sinh viên từ các vườn ươm để đưa họ vào thực tập tại các team, liên minh, và group trong cộng đồng này. Nhận xét kết quả thực tập của sinh viên. Tuyển dụng những sinh viên giỏi vào làm việc trong các team của cộng đồng này.

 20. Thống nhất với các vườn ươm để định ra các đề tài và mục tiêu cho các thành viên để cập nhật vào trang Topic.Khaitri.net

 21. Kết hợp với các trường đại học để lập ra các liên minh cựu sinh viên của trường đại học đó tại cộng đồng này. Ví dụ UAH.Engineer.vn - Liên minh kỹ sư từ đại học Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn

 22. Kết hợp với các trường phổ thông để tổ chức các buổi hướng nghiệp cho học sinh bằng cách cho các em kiến tập tại các team của cộng đồng này.

Các đề tài nhánh

Sau khi cộng đồng này có ban quản trị chính thức và định ra các group chuyên ngành thì mỗi đề tài nhánh sẽ quản lý một group chuyên ngành đó.

Ví dụ, nếu cộng đồng kỹ sư Khai Trí Engineer.vn có 2 group chuyên ngành là Group kỹ sư xây dựng Civil.Engineer.vn và Group kỹ sư quản lý chi phí QS.Engineer.vn thì đề tài này sẽ có 2 đề tài nhánh là:

D1.Engineer.vn - Quản lý group Civil.Engineer.vn

D2.Engineer.vn - Quản lý group QS.Engineer.vn

Cách thực hiện đề tài (HOW)

Trước tiên bạn cần đăng ký vào Vườn ươm Khai Trí tại Register.Khaitri.net

Sau đó hãy đăng ký thực hiện đề tài này tại Register.Topic.Khaitri.net

Bạn sẽ được Hội đồng Khai Trí phỏng vấn và hướng dẫn cách thực hiện đề tài này.

Các Mentor hướng dẫn đề tài này (WHO)

Trong các nhóm đề tài thì chỉ những đề tài thuộc LevelC.Khaitri.net, LevelD.Khaitri.netLevelE.Khaitri.net mới được hướng dẫn bởi Hội Đồng Khai Trí. Ngoài ra Hội Đồng Khai Trí còn nhờ một số Mentor hướng dẫn đề tài này và tên của họ sẽ được cập nhật tại đây:

Name.Engineer.vn - Your Name

Tiêu chí 'tốt nghiệp' đề tài này (WHAT)

Thành viên được xem là 'tốt nghiệp' đề tài này nếu họ vận hành thành công cộng đồng này sau một thời gian nhất định. Họ sẽ có một buổi 'bảo vệ đề tài' trước Hội Đồng Khai Trí và mọi thành viên Khai Trí để chia sẻ về những gì đã làm được.

Thành viên 'tốt nghiệp' đề tài này sẽ có huy hiệu "Chỉ Huy Khai Trí" trên tài khoản và được cập nhật vào trong YourName.Degree.vn và tiểu sử YourName.History.vn. Những người đã từng giữ chức vụ trong ban quản trị của cộng đồng này đều được lưu tên tại lược sử của cộng đồng tại Reporter.History.vn

Các nhà tài trợ cho học viên thực hiện đề tài này

Vui lòng đăng ký tài trợ cho các học viên thực hiện đề tài này tại Sponsor.Khaitri.net. Tên của nhà tài trợ sẽ được cập nhật tại đây:

YourBrand.Sponsor.vn - Công ty TNHH ABC (tài trợ học bổng, nhận học viên thực tập và tuyển dụng)

YourName.Sponsor.vn - Ông Nguyễn Văn A (tài trợ học bổng)