Đề Tài D.Promotion.vn

Quản lý Ban quản lý các chương trình ưu đãi Promotion.vn

Lưu ý: nội dung trang này chỉ do Ban quản trị của Khaitri.net cập nhật

Trước tiên hãy xem giới thiệu về ban này tại

Mục tiêu của đề tài (WHY)

Mục tiêu của đề tài này là trở thành người Trưởng ban quản trị để quản lý Ban quản lý các chương trình ưu đãi Promotion.vn với các công việc cụ thể cần làm như sau:

  1. Định ra mục tiêu của ban này (WHY), cách thực hiện mục tiêu đó (HOW), và các việc cụ thể cần làm trong từng giai đoạn (WHAT)

  2. Tuyển nhân sự cho ban quản trị để thực hiện kế hoạch trên (WHO)

  3. Quản trị website Promotion.vn, quản trị tài khoản Promotion.Khaitri.net

  4. Trao đổi với Hội Đồng Khai Trí và kết hợp với các ban khác để thực hiện các mục tiêu chung của Khai Trí.

Cách thực hiện đề tài (HOW)

Trước tiên bạn cần đăng ký vào Vườn ươm Khai Trí tại Register.Khaitri.net

Sau đó hãy đăng ký thực hiện đề tài này tại Register.Topic.Khaitri.net

Bạn sẽ được Hội đồng Khai Trí phỏng vấn và hướng dẫn cách thực hiện đề tài này.

Các Mentor hướng dẫn đề tài này (WHO)

Trong các nhóm đề tài thì chỉ những đề tài thuộc LevelC.Khaitri.net, LevelD.Khaitri.netLevelE.Khaitri.net mới được hướng dẫn bởi Hội Đồng Khai Trí. Ngoài ra Hội Đồng Khai Trí còn nhờ một số Mentor hướng dẫn đề tài này và tên của họ sẽ được cập nhật tại đây:

Name.Engineer.vn - Your Name

Tiêu chí 'tốt nghiệp' đề tài này (WHAT)

Thành viên được xem là 'tốt nghiệp' đề tài này nếu họ vận hành thành ban này sau một thời gian nhất định. Họ sẽ có một buổi 'bảo vệ đề tài' trước Hội Đồng Khai Trí và mọi thành viên Khai Trí để chia sẻ về những gì đã làm được.

Thành viên 'tốt nghiệp' đề tài này sẽ có huy hiệu "Chỉ Huy Khai Trí" trên tài khoản và được cập nhật vào trong YourName.Degree.vn và tiểu sử YourName.History.vn. Những người đã từng giữ chức vụ trong ban quản trị của ban này đều được lưu tên tại lược sử của ban tại Promotion.History.vn

Các nhà tài trợ cho học viên thực hiện đề tài này

Vui lòng đăng ký tài trợ cho các học viên thực hiện đề tài này tại Sponsor.Khaitri.net. Tên của nhà tài trợ sẽ được cập nhật tại đây:

YourBrand.Sponsor.vn - Công ty TNHH ABC (tài trợ học bổng, nhận học viên thực tập và tuyển dụng)

YourName.Sponsor.vn - Ông Nguyễn Văn A (tài trợ học bổng)