Đề Tài D1.Engineer.vn

Quản lý Group kỹ sư Xây dựng Khai Trí

Civil.Engineer.vn

Lưu ý: nội dung trang này chỉ do Ban quản trị của Khaitri.net cập nhật

Trước tiên hãy xem giới thiệu về Group này tại

Mục tiêu của đề tài (WHY)

Lưu ý: nội dung bên dưới được viết cho Group Civil.Engineer.vn để minh họa cho các group khác. Mỗi group tuy có một số khác biệt nhưng Ban quản trị đều có chung các nhiệm vụ tương tự như sau:

 1. Định ra mục tiêu của group này (WHY), cách thực hiện mục tiêu đó (HOW), và các việc cụ thể cần làm trong từng giai đoạn (WHAT) dựa trên mục tiêu chung của cộng đồng Engineer.vn

 2. Tuyển nhân sự cho ban quản trị để thực hiện kế hoạch trên (WHO)

 3. Kết nạp các thành viên cá nhân và các team vào group để tạo nên một liên minh chặt chẽ của các thành viên thuộc lĩnh vực này. Về mặt hoạt động nghề nghiệp, group hoạt động như một doanh nghiệp nền tảng có nhiệm vụ kết nối khách hàng với các thành viên trong Group, và kết hợp các thành viên trong group để thực hiện các dự án lớn mà một thành viên không thể thực hiện được.

 4. Quản trị website Civil.Engineer.vn, quản trị tài khoản Civil.Engineer.Khaitri.net, quản trị Fanpage F.Civil.Engineer.vn, quản trị group G.Civil.Engineer.vn, quản trị kênh Youtube Y.Civil.Engineer.vn

 5. Phỏng vấn và xét tuyển thành viên vào group. Thành viên được kết nạp vào group sẽ có mặt trong trang thành viên để mọi người có thể tìm thấy, ví dụ Members.Civil.Engineer.vn

 6. Lập ra các tiêu chuẩn chung trong group giúp các thành viên có thể liên kết với nhau dễ dàng để thực hiện các dự án lớn

 7. Xây dựng và vận hành các dịch vụ của group này để kết nối khách hàng với các thành viên của cộng đồng. Vận hành group này giống như một doanh nghiệp nền tảng.

 8. Tổ chức các buổi hội thảo, giao lưu, và các hoạt động gắn kết thành viên trong group và giao lưu với các cộng đồng khác trong Khai Trí

 9. Đại diện cho group để lên tiếng về các vấn đề trong lĩnh vực này trên các kênh truyền thông của group và tại phần DeTai.Khaitri.net

 10. Phân công thành viên trả lời các câu hỏi của mọi người tại mục Ask.Civil.Engineer.vn. Tổ chức các hội đồng tư vấn để tư vấn cho khách hàng.

 11. Phân công thành viên review sản phẩm và dịch vụ cho mọi người tại trung tâm Engineer.Reviewers.vn

 12. Tổ chức nghiên cứu các vấn đề trong lĩnh vực này tại trung tâm Engineer.institutes.vn

 13. Xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm, dịch vụ tại nhà xuất bản Engineer.Epublisher.vn

 14. Tuyển dụng nhân sự cho các doanh nghiệp theo yêu cầu trong lĩnh vực này

 15. Định ra các khoản phí thành viên của group. Các khoản phí này hoàn toàn độc lập với các khoản phí của Khai Trí. Quản lý toàn bộ các nguồn thu, chi của group này

 16. Mời các nhà tài trợ tham gia vào group để tài trợ học bổng cho học viên, giúp các học viên thực tập, và tài trợ cho các dự án của thành viên cộng đồng này thực hiện. Các nhà tài trợ sẽ có mặt trong trang nhà tài trợ của group, ví dụ Sponsor.Civil.Engineer.vn

 17. Liên kết với các cộng đồng khác trong Khai Trí để thực hiện các nhiệm vụ liên ngành mà một group không thể thực hiện được.

 18. Liên kết với các vườn ươm chuyên ngành của Khai Trí để thực hiện mục tiêu đào tạo nhân lực cho các vườn ươm. Cụ thể: nhận sinh viên từ các vườn ươm để đưa họ vào thực tập tại các team, liên minh trong group này. Nhận xét kết quả thực tập của sinh viên. Tuyển dụng những sinh viên giỏi vào làm việc trong các team của group này.

 19. Thống nhất với các vườn ươm để định ra các đề tài và mục tiêu cho các thành viên để cập nhật vào trang Topic.Khaitri.net

 20. Kết hợp với các trường phổ thông để tổ chức các buổi hướng nghiệp cho học sinh bằng cách cho các em kiến tập tại các team của group này.

Cách thực hiện đề tài (HOW)

Trước tiên bạn cần đăng ký vào Vườn ươm Khai Trí tại Register.Khaitri.net

Sau đó hãy đăng ký thực hiện đề tài này tại Register.Topic.Khaitri.net

Bạn sẽ được Hội đồng Khai Trí phỏng vấn và hướng dẫn thực hiện đề tài này.

Các Mentor hướng dẫn đề tài này (WHO)

Trong các nhóm đề tài thì chỉ những đề tài thuộc LevelC.Khaitri.net, LevelD.Khaitri.netLevelE.Khaitri.net mới được hướng dẫn bởi Hội Đồng Khai Trí. Ngoài ra Hội Đồng Khai Trí còn nhờ một số Mentor hướng dẫn đề tài này và tên của họ sẽ được cập nhật tại đây:

YourName.Engineer.vn - Your Name

Tiêu chí 'tốt nghiệp' đề tài này (WHAT)

Thành viên được xem là 'tốt nghiệp' đề tài này nếu họ vận hành thành công group này sau một thời gian nhất định. Họ sẽ có một buổi 'bảo vệ đề tài' trước Hội Đồng Khai Trí và mọi thành viên Khai Trí để chia sẻ về những gì đã làm được.

Thành viên 'tốt nghiệp' đề tài này sẽ có huy hiệu "Chỉ Huy Khai Trí" trên tài khoản và được cập nhật vào trong YourName.Degree.vn và tiểu sử YourName.History.vn. Những người đã từng giữ chức vụ trong ban quản trị của group này đều được lưu tên tại lược sử của cộng đồng tại Civil.Engineer.History.vn

Các nhà tài trợ cho học viên thực hiện đề tài này

Vui lòng đăng ký tài trợ cho các học viên thực hiện đề tài này tại Sponsor.Khaitri.net. Tên của nhà tài trợ sẽ được cập nhật tại đây:

YourBrand.Sponsor.vn - Công ty TNHH ABC (tài trợ học bổng, nhận học viên thực tập và tuyển dụng)

YourName.Sponsor.vn - Ông Nguyễn Văn A (tài trợ học bổng)