Đề Tài B.Mathematician.vn

Lập team Nhà toán học Khai Trí Mathematician.vn

Nội dung của trang này được cập nhật bởi Ban quản trị cộng đồng Mathematician.vn

Để tìm ý tưởng mới cho đề tài này, hãy theo dõi các chủ đề về lĩnh vực này tại DeBai.Khaitri.net

Xem giới thiệu về cộng đồng này tại:

Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu của đề tài này là lập một team thuộc cộng đồng Nhà toán học Khai Trí Mathematician.vn

Hãy xem sự khác nhau giữa một Team Khai Trí và một doanh nghiệp hoặc tổ chức truyền thống tại LevelB.Khaitri.net

Các đề tài nhánh

Lưu ý: Hiện tại cộng đồng này chưa có Ban quản trị chính thức nên nội dung bên dưới được viết cho cộng đồng Builder.vn để minh họa cho cộng đồng này. Nội dung giới thiệu chính thức của đề tài này sẽ do Ban quản trị chính thức của cộng đồng này soạn. Nếu bạn muốn vào Ban quản trị của cộng đồng này thì vui lòng đăng ký đề tài LevelD.Khaitri.net

* * * * *

Hãy ứng dụng cách tư duy ThuanTuNhien.Khaitri.net để chọn một đề tài nhánh vừa thuận thiên thời, địa lợi, và nhân hòa của bạn. Đề tài đó phải thỏa cả 3 tiêu chí:

  • Đó là một vấn đề nhức nhối hoặc một nhu cầu bức thiết của xã hội (thuận ThienThoi.Khaitri.net).

  • Bạn có lợi thế khi giải quyết vấn đề đó hoặc đáp ứng nhu cầu đó (thuận DiaLoi.Khaitri.net).

  • Bạn có sở trường, cảm thấy hứng thú, và sẽ vượt qua mọi trở ngại khi thực hiện đề tài đó (thuận NhanHoa.Khaitri.net).

[Các đề tài nhánh bên dưới chỉ là nội dung minh họa cho cộng đồng Nhà thầu Khai Trí Builder.vn để các cộng đồng khác tham khảo cho việc tạo ra các đề tài nhánh cho cộng đồng của mình. Mỗi đề tài nhánh tương đương với một ngành học trong trường đại học, mỗi đề tài chính tương đương đương với một khoa trong trường đại học.]

B1.Builder.vn - Lập team nhà thầu thi công nhà phố biệt thự

Nhiệm vụ của đề tài này là lập một team chuyên thi công nhà phố biệt thự thuộc cộng đồng nhà thầu Khai Trí Builder.vn. Đây là đề tài nhánh dễ nhất trong các đề tài B.Builder.vn vì nó đòi hỏi ít vốn và kinh nghiệm nhất so với hai đề tài nhánh bên dưới. Khách hàng của bạn sẽ chủ yếu là các gia đình chứ không phải doanh nghiệp, nơi làm việc của bạn cũng chủ yếu tại các đô thị chứ không phải những vùng xa như các nhà thầu nhà thép.

Bạn nên xem các video và bài giảng hướng nghiệp về đề tài này bên dưới:

01.Name.Opinion.vn - Con đường khởi nghiệp của nhà thầu Name.Builder.vn

11.Name.Obook.vn - Nói về những góc khuất của nhà thầu xây dựng (Name.builder.vn)

11.Name.Lesson.vn - Tương lai của nhà thầu Việt Nam (Name.Builder.vn)

Bài giảng 2 - Những rủi ro của các nhà thầu xây dựng (Name.Builder.vn)

B2.Builder.vn - Lập team nhà thầu thi công nhà cao tầng

[Ban quản trị chính thức của Builder.vn sẽ cập nhật nội dung này tương tự đề tài trên. Ban quản trị nên phỏng vấn những mentor có kinh nghiệm để có những video hướng nghiệp giúp học viên chọn được một đề tài phù hợp để đăng vào phần này]

B3.Builder.vn - Lập team nhà thầu thi công nhà thép

[Ban quản trị chính thức của Builder.vn sẽ cập nhật nội dung này tương tự đề tài trên. Ban quản trị nên phỏng vấn những mentor có kinh nghiệm để có những video hướng nghiệp giúp học viên chọn được một đề tài phù hợp để đăng vào phần này]