Đề Tài A.Technologist.vn

Trở thành Kỹ thuật gia Khai Trí Technologist.vn

Nội dung của trang này được cập nhật bởi Ban quản trị cộng đồng Technologist.vn

Xem giới thiệu về cộng đồng này tại:

Giới thiệu

Mục tiêu của đề tài này là trở thành thành viên chính thức của cộng đồng Technologist.vn, được gọi là Kỹ thuật gia Khai Trí

Hãy xem mục tiêu chung của đề tài này tại LevelA.Khaitri.net

Các đề tài nhánh

Mỗi đề tài nhánh sẽ lái cuộc đời của bạn sang một nghề khác nhau nên việc chọn đề tài nhánh là rất quan trọng. Để chọn được một đề tài nhánh phù hợp, bạn cần phải ứng dụng cách tư duy ThuanTuNhien.Khaitri.net để chọn một mục tiêu vừa thuận thiên thời, địa lợi, và nhân hòa của bạn. Mục tiêu của bạn cho đề tài này sẽ là một nghề nghiệp thỏa cả 3 tiêu chí: nơi mà bạn sẽ làm việc đang rất cần nghề nghiệp này (thuận ThienThoi.Khaitri.net); bạn có lợi thế về gia đình, mối quan hệ, kinh nghiệm... khi theo nghề nghiệp này (thuận DiaLoi.Khaitri.net); bạn có sở trường, cảm thấy hứng thú, và sẽ vượt qua mọi khó khăn khi theo đuổi nghề nghiệp này (thuận NhanHoa.Khaitri.net).

[Các đề tài nhánh bên dưới chỉ là nội dung minh họa cho cộng đồng Kỹ sư Khai Trí Engineer.vn để các cộng đồng khác tham khảo cho việc tạo ra các đề tài nhánh cho cộng đồng của mình. Mỗi đề tài nhánh tương đương với một ngành học trong trường đại học, mỗi đề tài chính tương đương đương với một khoa trong trường đại học.]

A1.Engineer.vn - Trở thành Kỹ sư xây dựng Khai Trí

Nhiệm vụ của kỹ sư xây dựng tạo nên các công trình xây dựng. Hãy bấm vào tên đề tài nhánh để xem những công việc mà kỹ sư xây dựng có thể làm. Công việc này phù hợp với người kỷ luật, nguyên tắc, có óc kỹ thuật và tổ chức. Sau khi hoàn thành Level A, mục tiêu tại Level B của bạn có thể là lập một team nhà thầu tại Builder.vn, lập một team thiết kế kết cấu tại Structure.vn, hoặc lập một liên minh các kỹ sư thuộc Engineer.vn.

Bạn nên xem các video và bài giảng hướng nghiệp về nghề nghiệp này bên dưới:

11.Name.Obook.vn - Con đường lập nghiệp của Name.Engineer.vn

01.Name.Opinion.vn - So sánh kỹ sư xây dựng và kỹ sư cầu đường (Name.Engineer.vn)

11.Name.Lesson.vn - Những cơ hội của kỹ sư xây dựng trong tương lai (Name.Enginee.vn)

Bài giảng 2 - Những rủi ro của kỹ sư xây dựng (Name.Builder.vn)

A2.Engineer.vn - Trở thành kỹ sư cầu đường Khai Trí

[Ban quản trị chính thức của Engineer.vn sẽ cập nhật nội dung này tương tự đề tài nhánh trên. Ban quản trị nên phỏng vấn những mentor có kinh nghiệm để có những video hướng nghiệp giúp học viên chọn được một nghề nghiệp phù hợp để đăng vào phần này]

A3.Engineer.vn - Trở thành kỹ sư điện Khai Trí

[Ban quản trị chính thức của Engineer.vn sẽ cập nhật nội dung này tương tự đề tài nhánh trên. Ban quản trị nên phỏng vấn những mentor có kinh nghiệm để có những video hướng nghiệp giúp học viên chọn được một nghề nghiệp phù hợp để đăng vào phần này]

A4.Engineer.vn - Tên đề tài nhánh tiếp theo